אמיר צרפתי עבד בשופרסל שמונה וחצי שנים השגחה פרטית

נאמר בתורה שנגזר על עם ישראל להיות במדבר ארבעים שנה כנגד ארבעים יום שהמרגלים הסתובבו בארץ ישראל חשבתי לחדש שזה גם המקרה שלי כלומר זה שעבדתי בשופרסל שמונה וחצי שנים זה לא סתם זה בגלל שקיימתי מצוות סוכה לאחר שקיימתי מצוות סוכה הקב"ה החליט שאני אעבוד שמונה וחצי שנים בשופרסל כנגד שמונה ימים שחוגגים סוכות בחוץ לארץ וכנגד חצי יום שהוא ערב חג סוכות כלומר השמונה וחצי שנים שעבדתי בשופרסל זה כנגד שמונה ימים של סוכות בחוץ לארץ וכנגד ערב חג סוכות שהוא חצי יום
 
נערך לאחרונה ב:
למעלה