אי רישום תקבול בעסק

  • פותח הנושא ירון2029
  • פורסם בתאריך
בביקורת שערכו מפקחי מס הכנסה בעסק נמצא אי רישום תקבול , מה עליי לעשות ?

עם קבלת ההודעה מפקיד השומה על אי רישום תקבול, יש להגיש תוך 30 יום בקשה לשימוע ולנמק בה מדוע אין לפסול את הספרים.
בעת השימוע יש לשכנע את פקיד השומה שהייתה סיבה מספקת לאי רישום התקבול.
אם שוכנע פקיד השומה ההליך יסתיים בהתראה או בהזהרה.
אם לא שוכנע פקיד השומה והחליט לפסול את הספרים יש להגיש ערר לוועדה לקבליות פנקסים או ערעור לבית המשפט המחוזי.
אם כך, הליך השימוע הוא חשוב מאוד ויש להיערך לקראתו במידה רבה כבר בשלב הגשת הבקשה לשימוע.
בהצלחה
 
למעלה