אישי לאוריתה טפו טפו

אישי לאוריתה טפו טפו

אוריתה אני חייב לך הרבה השנה הזו אני מאוד חולה עליך רוצה להכיר אותך ממש לראות מי את אם את פה שלחי משהו ושתהיה לך שנה טובה הרבה עושר ואושר והרבה חלבבבבבב מילד אהבההההה
 
למעלה