אטובוס דו מפרקי

מצב
הנושא נעול.
מצב
הנושא נעול.
למעלה