אחרי הפריצה-מנסה להתאושש-יולי2020-2020 שנת הקורונה הראשונה:

למעלה