אחים , הצילו עזרה

drall

New member
אחים , הצילו עזרה

הדור הרביע , מה קורה? איפה אני יכול להשיג מידע על הרב קורדינר? לא סופרלטיבים , אין לי ספק שהיה עובד השם עצום , אלא מתי עלה ארצה? מתי נולד? איפה גר? מתי מת , אני יודע , הוא הקריב את חייו למען הסרת המגפה מטבריה ב1928 אבל מה עוד?
 

בלב הים

New member
מאמר יפה על רק ישראל קרדונר

רבי ישראל בער – "סבא ישראל" תלמידו המובהק התבטא: "אני ראיתי את רבי ישראל, ראיתי איד אחד בעולם. ראיתי בן אדם אחד, רק הוא! וכל העולם טועים ולא יודעים מחייהם כלום.." "...ראיתי את ר' ישראל, ראיתי כבר אדם בבחינת לעתיד. הוא החזיק בהשיר שיתער לעתיד לבוא, הוא היה בבחינת לעתיד, לא מזה העולם". "אני ראיתי את רבי ישראל, אז ראיתי מה זה הכח של רבנו, מה שרבינו יכול לעשות מבשר-ודם, מילוד אישה. הוא בן אדם כמו כל בני האדם, כמו כל העולם, והוא היה עניין אחר. הוא היה בעולם הזה אבל הוא לא היה בעולם הזה... הוא היה בעולם הבא"? "...נתגדלתי בין חסידים גדולים, מחמירים ומדקדקים במצוות, אבל ראיתי את האיש הזה אז ראיתי שכולם עומדים בחוץ, שאינם יודעים כלום. הוא היה יחיד בעולם, הוא היה חידוש כזה שאין בעולם, אין דוגמתו". עובדות רבות ישנם סביב דמות נעלמת זו. בגיל וברעדה נעתיק לכם כמה עובדות ודיבורים [– מתוך ירחון מאור הנחל גליון 42 טבת תשס"א שכתב בטוב טעם ודעת מעל חמישים עמודים על צדיק נורא ונעלם זה]: מתנגד חריף נקלע בטעות לקלויז באומן, כששמע את תפילת ערבית של רבי ישראל – רץ מיד לציון רבנו כל עוד נפשו בו כשהוא מבקש מחילה וסליחה על התנגדותו, והפך להיות מקורב ונלהב לרבנו. כמה אנשי כפר אמרו לר' בן ציון אפטר: אנו כבר לא נוכל לחלוק על חסידי ברסלב, שהרי ר' ישראל קרדונר התפלל פה פעם אחת מנחה, לעולם לא נוכל... אומרים, מי שראה את ר' ישראל הבין בשכלו את מה שאמר רבנו: "אם תצייתו אותי ותשמעו בקולי לא יהיה דרגה בעולם שלא אביא אתכם" מי שהתקרב לר' ישראל קרדונר הבין מה שר' נתן אמר "המשיח שלי כבר נמצא.." ר' ישראל בער – "סבא" מספר: "הוא כל כך בכה: רבונו של עולם! רבונו של עולם! רבונו של עולם! עד שכל השולחן היה רטוב מהדמעות וגם כל הרצפה הייתה נראית כמו כששופכים מים. ככה היה הלב בוער לה' ית'. מי יכול לתאר דביקות כזה! מתיקות כזה! געגועים כאלה! חיים כאלה! הוא היה יחיד עם ה' ית' והוא דיבר איתו כמו עם אבא רחמני: רבונו של עולם, אבא יקר, רחם עלי! אתה רחמני, אתה טוב, רחם עלי, אני רחוק מכל וכל, מה יהיה ממני? והוא כל כך בכה..." ..."אני ראיתי את ר' ישראל קרדונר איך הוא היה תמיד מרקד, איך הוא היה תמיד שמח עם ה' ית'... ...רקדנו בליל שבת כל הלילה עד שכל המתנגדים התבטלו לגמרי..." אומרים, שר' ישראל קיים את מה שאמר רבנו "רצוני שתהיו אפויים בליבי!" בשלמות האפשרית לבן אנוש. לכן הוא היה חידוש גדול, שכך אמר רבנו: "תנו לי את לבכם ואוליך אתכם על דרך חדש שלא הלך בו אדם מעולם!" ר' אלטר קרימינשטוקער אמר: "אם ר' ישראל קרדונר היה בזמן רבי נתן היה גם כן חידוש". כי רבי ישראל קיים במלא מובן המילה את מה שאמר רבנו "לא לזאת הייתה כוונתי, רציתי שתהיו כמו חיות הנוהמות בלילה לילות שלמים" כן עבד את ה' כל הזמן ביערות ובשדות בגעגועים שאי אפשר לתאר כלל, ומידי פעם היה חוזר ליישוב [קרה שהיה חוזר ליישוב פעם בחצי שנה!] לכן אמרו חסידי ברסלב 'מי יכול להדמות אליו?' מחוץ ליישוב... שם הולך האדם – "בעל תפילה" – "בדרך יחידי" כלשון המשנה [ליקוטי מוהר"ן נ"ב] שם יכול לדבר אם בוראו בשפתו המיוחדת לו "כמו דבר עם חבר טוב אמיתי" [כוכבי אור] "כאשר ידבר איש אל רעהו" "סבא" – ר' ישראל בער, זכה דרכו להתקרב לרבנו. לזה יש סיפורים בפני עצמם. [אי"ה נכתוב על זה בעלון לקראת ההילולא של סבא ישראל בי"ח בחשון. בחי' פי שניים] ומתאר סבא: יום או יומיים אחרי פגישתם הראשונה - "פתאום.. נעלם" "אני מחפש אותו בכל המקומות. בכל היערות. איפה ר' ישראל? חיפשתי וחיפשתי עד שראיתי מרחוק אדם מסתובב אחת הנה ואחת הנה, והוא נראה כמו שהוא מסתובב עם עוד אחד והוא מדבר איתו ומתייעץ איתו והוא שואל אותו: מה אתה אומר? מה לעשות? אולי ככה? ואולי ככה?..." יש מי שבורח מהיישוב אל היער מפני שאון והמולה, אבל רבי ישראל לא ברח מהם אלא ברח בשבילם! "הוא היה דואג תמיד על ישראל, תמיד היה לו צער כזה על ישראל, איפה עם ישראל, איפה?..." "...הוא בכה לפני ה' ית', הוא בכה בשבילנו, לתקן אותנו." במכתב אחד ר' ישראל קרדונר שופך את ליבו: "...נתעורר ליבי לבקש מה' ית' שיתקיים בימינו כל דברי רבנו הק' שהבטיח לנו שיגמור מה שהתחיל, ויתגלה כבוד מלכותו ית' בימינו" באותה העת, חיו להם מתי-מספר נטולי השפעה, כמה עשרות בודדים של חסידי ברסלב. מלבדם איש אינו מוכן לשמוע על הדרך החדשה שהבטיחה לתקן את כל העולם. ההפך – ההתנגדות בערה, חסיד ברסלב מושא לשמצה ולקלון... "וסוף כל סוף, יגמור ה' ית' את שלו ולא ילך לאיבוד אפילו נפש אחת מישראל, ואפילו הפחות שבפחותים יזכה גם כן לעבוד אותו ית' על דרך האמת [של רבנו הקדוש] כי לא ידח ממנו נידח" כותב ר' ישראל קרדונר, חלם והאמין בלב שלם. תלמידו ר' ישראל בער מספר על תפילת ראש השנה שלו: "שמעתי, איך הוא אומר: וידע כל פעול כי אתה פעלתו, בדביקות כזו, במתיקות כזו, הוא טען לה' ית', מתי? מתי יהיה זה? וידע כל פעול כי אתה פעלתו, מתי?" [באותו ראש השנה ארבו מתנגדים לרגום את המתפללים באבנים, אך נעמדו כאבנים דוממים כששמעו את התפילות, לא יכלו לפעול אוון..] ויש גם פה מאמר יפה http://www.breslev.org/pages.php?subaction=showfull&id=1226366907&archive=&start_from=&ucat=36
 

drall

New member
נו

ואת זה נראה לך שאני יכול לכתוב באמציקלופדיה. אתה יודע מה יעשו לי?
 

דן א1

New member
יש סדרת ספרים בשם "אנשיי הצדיק "

לדעתי תוכל למצוא שם בהצלחה חנוכה שמח
 
למעלה