אז מסתבר שאסתר ומורדכי היהודים כן חיו בשושן הבירה.

למעלה