אז הקטע הוא

יוני 015

New member
אז הקטע הוא

שאנאקין סקייווקר מהפרקים הרביעי החמישי והשישי הוא אבא של לוק סקייווקר מהפרקים הראשון השני והשלישי
 
למעלה