אז בסוף הצלחנו, לא?

טוב

New member
אז בסוף הצלחנו, לא?

היתה תופעה בטישים האחרונים שמאד הפריע לכמות גדולה של חברי פורום. יושבים כולם על שולחן אחד, מעשנים בשרשראות, וענן ענק של עשן יורד לכולם על העיניים. זה נורא מחניק, נורא מפריע לאפשרות לתקשר עם אלה שמסביבך, וזה גם, כן, פשוט לא בריא. יש אנשים שזו אחת הסיבות להמנעותם מהגעה לטישים. בטיש האחרון עשינו נסיון שעלה יפה, פתחנו שולחן צדדי שמי שהתחשק לו לעשן הלך אליו. זה אמנם עדיין באותו חדר, אבל זה עדיין שיפור משמעותי. אני רוצה לציין שיש אפילו מעשנים ששמחו מהסידור החדש, כי כשהם לא מעשנים גם להם מפריע שמעשנים עליהם. אני רוצה להודות לכל משתפי הפעולה, למלצרית החביבה וה"שטינקרית", ול"ברור" שחשבתי שלא יעמוד בזה. טוב.
 
וגם אני!

ויש לציין שעם האיפראקטיביות שלי והקפיצה משולחן לשולחן ומכסא לכסא היה לי די קשה להתבתק לכסא אחד. אבל מצד שני הרווחתי שיחה עם כמה מהמעשנים. אנחנו כמעט יכולים להוציא ספר חוקי הטיש. תחשבו על זה עוד 1000 שנים אולי תבוא איזה כת של ה"טישאים" שכל הנהגות השולחן יהיהו מבוססות עלינו. רק שהאדמו"ר שלהם יהיה חיב להיות אתאיסט.
 

גל נעים

New member
השאלה אם זה יהיה "שולחן ערוך"?

ויהיו הלכות צלעות, הלכות צ´יפס, הלכות שוקו-מקופלת {איך אני משוגע על זה!}!!!! כמובן שיהיה כרך מיוחד רק לבירות! (נא לפנות לאתאיסט בנידון בבקשה.)
 
בטח!

זאת תהיה ממש דת עם הלכות! וגם הנהגות- איך לאכול צלעות כבש בלי להתקע בעצמות. אני ינהיג הנהגה שבכל המסעדות יהיה קטשופ בבקבוק ולא נצטרך למצוא כל פעם מתנדב לפתוח ת´קטשופ. הלכות אמירת שלום בלי לעשות סיבוב נשיקות מסביב לשולחן. (צ´ופר למאחרים) איסורים- אין לעמוד במעבר! אין להתחיל עם המלצריות/ מלצרים! גל גל אתה רוצה לשכתב?
 

גל נעים

New member
אני לא משכתב.אבל אולי בכ"ז...../images/Emo122.gif

אני על תקן "אכלן מצוי". כפי שילפינן ברישא פרק "האוכל" במסכת "מסבאות": "אתו לקמיה דאלוהימית מחברא קדישא, חד אמר:"היאך נאכל צלעות וכוס השוקו עוד לא חוסלה?", אמרה רחמנינא:כתיב ביה!:"ורוחב הצלע ארבע אמות סביב סביב",<יחזקאל י"א>ומנא לן שמותרת אכילת צלעות ושתיית שוקו?, אמרא רחמנינא (ויש גורסין חרמנינא..): כתיב ביה
:"כל אנוש שלומי שומרי צלעי אולי יפותה ונוכלה לו".<ירמיהו כ´> | אמר רש"י (וי"א הגר"ג נעים שליט"א) על המקום:מה כתיב ביה כל אנוש?-כל אנוש קרי כל בני האדם במסבאה וילפינן מפרק "השותה". שלומי שומרי צלעי-ומכאן לומדים שבשעה שאדם אוכל צלעות אלף עניים אוחזות בצלע האחת... אולי יפותה-ומכן לומדים שאין האדם משגיח בבטנו,ואולי יפותה ויגנוב הצלע מן צלחת חבירו. ונוכלה לו-ומכאן לומדים שמותרת אכילת צלעות כשהשוקו בקרן זוית,ומותר לאכול עם השוקו שמא יעוטו עיני הניצים ויאכלו לו הצלעות. ודו"ק.
 
ומה יהיה בעוד 20 שנה?

כשהילדים שלנו יחליטו שהם לא אוהבים את הדרך שלנו ה"טישאית" וירצו לחזור או לצאת לכת אחר? מה נעשה אז? אבל האמת אחלה רעיון!!!! ג.
 

ב ר ו ר

New member
ואלו מן ההלכות שאמרו בעליית וכו´.

א. לא יכנס אדם לשולחן (טיש) אלא אם כן סקר את כל היושבים מראשם ועד רגליהם. ב. אחר הסקירה, ינפנף בידו לאמירת שלום, כל חד לפום חורפיה (לפי חריפותו). ג. יש מחמירין שלא לישב עד שחיבק ונישק כל אחד ואחת, ואין בזה שיעור, כל אחד לפי חמימותו. ד. אחר שייחצן את כל מיוחצניו, ישב בנחת, ומדי פעם יתן עיניו לצדדין, לראות אם נתחדשה הלכה . (שמא נכנס חידוש אחד) ה. אחר שנתיישב יברבר על דא ועל הא, ובדיעבד יחזור על מה שכבר ברבר כמה פעמים, ובכך יצא ידי חובת דיברור עם השכן. ו. יזמין איזה משקה, ימתין עד שתצא נפשו, עד שיראו עיניו שהמלצר\ית הסתובב כמה פעמים ומחפש למי המשקה הזה, ויראה באצבעו, אני הוא ולא אחר . ז. יכבד את ידידו\תו במשקהו, ילגום מעט, ויתן מעט, וחוזר חלילה. ח. חייב לשלם בעד מה שהזמין. (ויש נוהגין לילך בהצנע קודם שישלמו, ומזכה אחרים בעשיית חסד) <נו, סעיף ב´ למי שיש כח שימשיך>
 

גל נעים

New member
סעיף ב´ מן ההלכות האמורות לעיל.

א. ילפינן מפנחס "בקנאו את קנאתי" שצריך לקנא להלכות האמורות ולדקדק ולהחמיר איפה שהחמירו ראשונים. ב.מדברי סופרים נאמר שבשעה שמחזיק כוס השיכר (ביר"ה) ביד אחת, צריך להגביה ידו השניה ובה מעשנת הקרויה בלע"ז סיגרי"א. ג.מפני מה תיקנו חכמים לישב סביב שולחנות בטיש? מפני יראת הכתוב:"ושמת את השולחן מחוץ לפרוכת"[שמות כ"ו] מה הפרוכת מפרידה בין הקודש ובין קודש הקודשים, כך טמאים ישובים מחוץ לקודש. ד.מצווה לסעוד את ליבו בתאוה גמורה ככתוב :"תאות ליבו נתת לו" [תה´ כ"א] ה.לאחר הסעודה ירחץ ידיו, ינשק ויחבק במקומות המוצנעים את חבריו לשולחן ויכוון באותיות קודש :"מאמינים בך מצנע" ו.טוב לו לאדם שיהרהר רבות במעשיו אותו הערב בלכתו הביתה, וישפוך שיחו לפני ה-ADSL בכותבו מעשיו של אותו הערב. ז.טוב לו לאדם לאחר סעודתו לפשפש במעשיו ולראות האם טחן כדי צורך. ח.ישיר בקול רם את "אדון עולם" בסיום הטיש לזכר אמונת חכמים.
 

ב ר ו ר

New member
הא לך ראיה

שהתורה יצירה אנושית.... שמת לב שסעיף א´ וסעיף ב´ מנוסחים בצורה שונה לחלוטין????. זה ממש ניכר ששני סופרים כתבו את ההלכות.. נראה, שסעיף א´ הוא מימצא מימי בית ראשון, וסעיף ב´ הוא ממש משנות ה- 2000. נו, אח"כ תאמר שיש עליית הדורות????. <מוקדש ל-גל>
 

ב ר ו ר

New member
השגות "ברורות"

א. יש להעיר דקנאת פנחס אסורה כאן, שלא יקנא בחבירו שאכל סטייק, והוא אין ידו משגת, וכמבואר בקרא דאם אין ידו משגת יסתפק בתור או בן יונה. ב. יש נהגו להחמיר לאחוז השיכר בשתי ידיו, שהוא כעין סמיכה (דהלא הבירה מחממת) דקי"ל סמיכה בשתי ידיו. ולכן ראוי להניח הסגריה בפיו בשעה שאוחז השיכר. ג.פסוק זה שהשולחן מחוץ לפרוכת רומז על מקום הטיש, אך אין ראוי להעלותו כאן מפני עינא בישא וד"ל. ד.היאך באים לידי תאווה גמורה, לכך צריך להחמיר מאוד בסעיף ה´, ולכך ינשק ויחבק אף בתוך הסעודה. ה. יש להעיר דאם מאמינם במצנע זה גורע באמונה באלוהימית, ויש כאן גם חשש הלבנת פני אלוהים. ו.טוב שלא יהרהר בלכתו הביתה, שלא יבוא לידי מפח נפש, וי"א שתלוי באיזה שבוע וד"ל. ז. טוב שיפשפש בכיסו אם לא שכח מעות ומפתחות... וכן אם שילם.. ח. יש להעיר ולשיר אדונית העולם לזכר אמונת חכמות.
 

גל נעים

New member
תוספות חידושים על בעל "ההשגות"

תוספות חידושים <נושא כלים של "בעל ההשגות"> א.כתב רבינו ברישא פרק "ההשגות החמורות" שאין לקנא בחבירו, ועל מה ולמה ראה רבינו לפסוק כנגד חכמים ולאסור את המותר? ויש לבאר היטב את העניין ולטוחנו עד דק מן הדקים ויש לומר כי רבינו אינו נתכוון לעניין זה בפשט,אם כי נצטרך לתנא דמסייע לדברינו. ב.רבינו מאיר להתנהגות שאינה כדרך בנות ישראל הקדושות והטהורות ועל כך יש לתמוה הרבה מניין לקח הלכה זו. ג.מקורות רבינו שאינם בפשט וכאן רמז רבינו לחכמתו בתורת הנסתר אך הלכה מפורשת היא בנגלה ומסורת היא לנו ולבנינו עד עולם ואין לשנות מן המנהג שקבעוהו חכמים. ד.רבינו כתב להחמיר ואין תנא דמסייע לדבר זה, ולא מציתי לאף ראשון האומר כפי שיטת רבינו בקודש, ואף ראיתי להר"י אטלינגער שכותב שתאות ליבו בשיכר אך אין תאות ליבובצלעות ודווקא שם להחמיר. ה.כתב רבינו על גריעה באמונה שלימה באלוהימית וכבר מפורש בקונטרעס "חידושי חגיגות" שעדיף חכם מנביא לענייני חגיגה ומשם למדנו שאין לערב אלוהים באלוהימית שזה לעניין כלאיים והרכבה, ולכן לא קושית רבינו לא מובנת היאך נגרעת אמונה באלוהימית. ו.רבינו כתב "טוב שלא יהרהר" ולא כתב מנא-לן דבר זה, והרי מבואר בסיפרי פרשת תולדות שיש לאדם להרהר אחר תאוותיו הרבה. ז.כתב רבינו כך:"וכן אם שילם", והרי קשיא רבא היא, שידוע שאין יוצאין מן הפתח ללא תשלומין. ח.כתב רבינו שיר מזמור ועל כן מצווה רבה היא לעסוק בשירי הקודש של רבינו. <כל ההלכות האמורות נלקחו מתוך קובץ תוספות חידושים על אחד האחרונים הידוע בשמו "בעל ההשגות" שהיה אור מקיף חולש על ביתו ועל שכונתו.>
 

ב ר ו ר

New member
שוב ראיה איך שהמפרשים לא הבינו מאום

א. כנראה שלא ניסית לקנא, נסה והיווכח שהגירה בכאן היא מוכרחת המציאות. (כשהרוק ירד מבין שפתיך מקנאתך בסטייק חברך\תך בין תבין כי אסור לקנא) עזוב, נתתי לך מתכון לתור ובן יונה ואתה ממשיך להתחכם. ב. ההלכה היא אור לעינננו, ולכן לא תביא לי ראיה מהנעים לקיים הללכה בהידור. (ויש להרחיב במי שידו אחת מחבק את חבירו (לשון נקיה) מה יעשה עם הבירה והסגריה, ואכמ"ל) ג. אינני יכול לפרט מפני המזיקין. ד. מי שלא יחמיר בזה, כולו הפסד, וע"ז אמרו נמצא חומרו בא לידי קולו. וטוב שכך. ה.כנראה שמע"כ לא הבין דבריי, ואל נא יתחכם מר לגרוע באמונת אלוהימית. ו. אדרבה, תהרהר ותראה התוצאות..ווי לן.. ז. והא קחזינן שאיכא כמה שלא משלמי...דרעקים נינהו. ח. נו, מצפה לשמוע שיריך ונעימותיך וד"ל.
 

מיכל25אב

New member
../images/Emo45.gif../images/Emo45.gif../images/Emo45.gif../images/Emo45.gif../images/Emo45.gif../images/Emo45.gif../images/Emo45.gif

 
למעלה