אזהרת הציבור מתרמיות בנדל"ן

kristjana22

New member
אזהרת הציבור מתרמיות בנדל"ן

אני קוראת לציבור להיזהר מאוד מפני תרמיות. שיהיה לכם ברור שגם אם מציינים לקונים "יעוד לאומי" ושעל חובתכם לבדוק, זה עדיין תרמית הואיל ולא מציינים לך שמדובר ביעוד ציבורי. וגם לא מיידעים אותכם שהמשמעות של זה היא שהקניין שתקנו יופקע ממכם. וגם זה נקרא תרמית. לצערי הרב, בשוק הנדל"ן מרוב השחיתות הכל כך גדולה, אין בושה אפילו לעורכי דין שמתמנים ככונסי נכסים לרמות אותכם ולעמוד על המקח. בדקתי שלושה מכרזים שבו מזמינים אותכם להציע הצעות. אפשרות אחת היא שמישהו כבר קיבל פיצויים אבל נשאר בעלים רשום ואז מנסה להרוויח שוב פעם באמצעות מכירת זכויותיו הרשומות. אפשרות שניה היא שעדיין הוא לא קיבל פיצוי, אבל ממחה לכם את הזכות לקבל פיצוי כשעורכי הדין שהתמנו ככונסי נכסים לנהל את המכרזים אינם מציינים לכם את העובדה שמדובר ביעוד לצורכי ציבור שמשמעותו יכולה להיות 40% הפקעה ללא קבלת פיצויים מהעירייה. בכל אופן, מומחים כתבו שעובדים על הקונים ומי שקנה אז עבדו עליו. בכל שלושת המכרזים שבדקתי, ניגשתי לעיריית פתח תקווה למחלקת מידע על תוכניות ובדקתי איזה תב"ע חלה על כל נכס המוצע במכרז (על פי גוש וחלקה). בכל שלושת המכרזים, התוכניות שחלות על האזור הן: שטח ציבורי פתוח, שטח עירוני לאשפה, רכבת מוצעת, שטח מסילה, שטח לגן לאומי, דרך מוצעת. אתם יכולים גם לבדוק לפי גוש וחלקה במנוע איתור תוכניות שבאתר של עיריית פתח תקווה ולראות שהיעוד הוא אכן מה שציינתי. אתם יכולים לקרוא מומחים שהשיבו לקונים שקנו מגרשים עם יעוד דומה - "עבדו עליך". ועל-כן, אני מסכמת ומגיעה למסקנה שבכל שלושת המכרזים מדובר בתרמית אחת גדולה שמנסים לעבוד על הציבור. שלושת המכרזים שבדקתי הם: 1. " הזמנה להציע הצעות לרכישת מגרש בפתח תקווה שהוא קרקע המיועדת ככל הנראה לאזור נחל וסביבותיו.. ;מוזמנות הצעות לרכישת קרקע בשטח רשום של 18,601 מ"ר והידועה כגוש 6347, חלקה 29 בפתח תקווה". 2. הזמנה להציע הצעות לרכישת מגרש בפתח תקווה שהוא קרקע בייעוד לגן לאומי.; מוזמנות בזה הצעות לרכישת קרקע בשטח רשום של 24,900 מ"ר והידועה כגוש 6398, חלקה 11 (להלן: "הנכס"). 3. הזמנה להציע הצעות לרכישת מגרש בפתח תקווה שהוא קרקע בייעוד אזור נחל וסביבותיו.; מוזמנות בזה הצעות לרכישת קרקע בשטח רשום של 23,134 מ"ר והידועה כגוש 6350, חלקה 12 (להלן: "הנכס"). הקישור שבכתובת האינטרנט הנלוות להודעה זו, הוא קישור לתשובת מומחים שקובעים כי " המשמעות שעבדו עליכם". המומחה Alon P כותב בתשובתו (קישור לתשובתו נלווה להודעה זו) שכל היעודים שצויינו הם ציבוריים וניתנים להפקעה ו"עבדו עליכם".
 
למעלה