אופציות בדוחות

אופציה שמה?

חברה חילקה אופציה של המניות של עצמה? אם כן בהון עצמי, בסיווג מדוייק צריך להבין יותר את הסיפור.
אם היא קנתה של חברה אחרת אז בהשקעה.
 
למעלה