2012

the breezer

New member
2012

מתקשרים יקרים, מסקרן אותי לדעת האם כמתקשרים קיבלתם מידע פרסונאלי אודות 2012, אודות תהליכים ברמת הפרט, ברמת החברה שלנו וברמה גלובאלית. אשמח לשמוע ולהשמיע.
 
לא ממש מידע פרסונלי...

עד כה, שמעתי שתי גירסאות שונות שהתקבלו. שתיהן מדברות על עליית מדרגה רוחנית ומעבר למימד הבא, אבל כל אחת מהן מתארת תרחיש אחר של השתלשלות העניינים. לפי אחת הגירסאות, כל אלה שיהיו מפותחים דיים על-מנת לעבור למימד הבא, יחדלו להתקיים בגוף פיזי (כלומר, ימותו). לפי הגירסה השניה, כל אלה שלא יהיו מפותחים דיים, יחדלו להתקיים בגוף פיזי ויוולדו מחדש על פלנטה אחרת, דומה לכדור הארץ, שם הם ימשיכו להתפתח במימד השלישי, כפי שעשו עד כה. לפי המסר, מדובר בפלנטה שכבר נצפתה ע"י אסטרונומים ארציים, והמעבר אליה לא יהיה טראומתי או כרוך בכאב כלשהו. בשני התרחישים, מדובר על איזושהי הפרדה שתיווצר בין מפותחים רוחנית ללא מפותחים (ואני מודה, שזה נשמע מאוד מפתה...
אם זה יקרה, יהיה הרבה יותר קל ונעים לחיות פה, או במקום אחר). ההרגשה שלי היא, שהמעבר למימד הבא יורגש (למעשה, כבר עכשיו מרגישים איזשהו שינוי), אבל רק ע"י אנשים בעלי איזושהי מידה של התפתחות ומודעות, והוא לא יורגש בצורה כל-כך דרמטית. לדעתי, השינוי יהיה הדרגתי. שנת 2012 היא נקודת מפנה, אבל ככל הנראה, לא יתרחש בה איזשהו אירוע דרמטי שיתבטא במציאות הגשמית. לא ברור איך תיווצר ההפרדה האמורה לעיל, יתכן שגם זה יקרה בהדרגה, ו/או שזה לא יתבטא בהפרדה פיזית. בכל מקרה, אני מחכה לזה
. אשמח לקרוא את הדברים שאתה יודע בנושא...
 

hamamin

New member
שלום לך THE BREEZER ../images/Emo2.gif

היה מעניין מה שכתבת---במקרה עברתי לראות מה נהיה מהפורום של גלי אחרי שעזבה...... כל טוב.
 
למעלה