פרח בר מוגן

פרח בר מוגן

פרח פרא מוגן

מגודרת בתוך גדר
לבנה
ציפור מימין ופרפר
מעליי
בי נושבת רוח חמימה
להישאר כאן לא רוצה.

בשדה הפתוח
יש בי
את הכוח של צבעי
האביב
וטיפות של גשם ביום
גשום
בשדה הפתוח פרח
מוגן
כאן להישאר
רוצה

 
למעלה