עזרה בהגדרות

ויליאמס נהנה (4) _ _ נ _
בחברה זו שובצו בטבלה שישה לפניו (5) _ _ _ _ ז
 
למעלה