מצרים

מצרים

מצרים
מצרי טבע בים אחריו עוד אחד ועוד אחד
וכל זה למה, כי פרעה מלך רם ונישא
הצר את צעדי בני ישראל,
עשה להם את החיים קשים ומרים
ולא צר היה לו עליהם ולא על ילדיהם ,
עד שמרזון צרו מותניהם.
קיבל עשר מכות ורק אז שיחרר אותם מעבדות
פרעה הצטער ששילח את העברים
רץ אחריהם בראש צבא כדי לעצור היוצאים
אך מר היה סופם , סוס ורוכבו טבעו בים,
חזר פרעה לארמון אבל וחפוי ראש
במכה אחת הפסיד את העבדים ואת החיילים
יום שלם לא בא אוכל אל פיו- צם וכך נרדם
בני ישראל הגיעו בשלום למדבר
ופה תם ונשלם סיפור יציאת מצרים
וסיפור המדבר -
העברים הגיעו בשלום למדינת היהודים
 
למעלה