למה

למה

אתם מחליטים מה לצלם .אבל למה אין מצלמה שמצלמת מרחוק את כל האירועים או מצלמה מפוצלת?כדי שניראה כמה דברים במקביל. ועוד שאלה איפה מבקשים מהם מה לעשות?
 
למעלה