ליהיא בן דניאל

כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבוד ובשביעית יצא לחופשי חינם בפסוק הזה רמוז שאמיר צרפתי אהב את ליהיא בן דניאל במשך שש שנים ובשנה השביעית אמיר צרפתי הפסיק לאהוב את ליהיא בן דניאל
שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך ואספת את תבואתה בפסוק הזה רמוז שאמיר צרפתי אהב את ליהיא בן דניאל במשך שש שנים ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ שבת ליהוה שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור בפסוק הזה רמוז שאמיר צרפתי הפסיק לאהוב את ליהיא בן דניאל בשנה השביעית
ושש שנים תזרע את ארצך ואספת את תבואתה בפסוק הזה רמוז שאמיר צרפתי אהב את ליהיא בן דניאל במשך שש שנים
והשביעית תשמטנה ונטשתה ואכלו אביוני עמך ויתרם תאכל חית השדה כן תעשה לכרמך לזיתך בפסוק הזה רמוז שאמיר צרפתי הפסיק לאהוב את ליהיא בן דניאל בשנה השביעית
 
נערך לאחרונה ב:
למעלה