חידוש תורה על שבט לוי

האות האחרונה בתורה ובתנ"ך הוא האות ל לרמוז לנו שבתקופת המשכן ובתקופת בית המקדש כל היהודים שהיו משבט לוי שלא היו כהנים היו מקיימים לפחות שלושים מצוות מתוך שש מאות ושלוש עשרה מצוות שיש בתורה ואלו הם המצוות מהתורה שהיו מקיימים כל היהודים שהיו משבט לוי:
1.מצווה מהתורה ללבוש ציצית
2.מצווה מהתורה להניח תפילין של יד 3.מצווה מהתורה להניח תפילין של ראש 4.מצווה מהתורה לקרוא קריאת שמע בבוקר ובערב
5.מצווה מהתורה להתפלל לאלוקים
6.מצווה מהתורה לשמוע בקול חכמים 7.מצווה מהתורה ללמוד תורה
8.מצווה מהתורה לברך ברכת המזון
9.מצווה מהתורה לקדש בליל שבת ולהבדיל במוצאי שבת
10.מצווה מהתורה לשמור שבת
11.מצווה מהתורה לספור ספירת העומר 12.מצווה מהתורה לשמוח בחגים
13.מצווה מהתורה לשמוע קול שופר בראש השנה
14.מצווה מהתורה לצום ביום כיפור 15.מצווה מהתורה לשבת בסוכה בסוכות 16.מצווה מהתורה ליטול ארבעת המינים בסוכות
17.מצווה מהתורה לבער חמץ לפני פסח 18.מצווה מהתורה לספר ביציאת מצרים בפסח
19.מצווה מהתורה לאכול מצה בפסח 20.מצווה מהתורה לשבות ממלאכה בראש השנה
21.מצווה מהתורה לשבות ממלאכה ביום כיפור
22.מצווה מהתורה לשבות ממלאכה ביום הראשון של סוכות
23.מצווה מהתורה לשבות ממלאכה בשמיני עצרת
24.מצווה מהתורה לשבות ממלאכה ביום הראשון של פסח
25.מצווה מהתורה לשבות ממלאכה ביום השביעי של פסח
26.מצווה מהתורה לשבות ממלאכה בחג השבועות
27.מצווה מהתורה לתת מחצית השקל
28.מצווה מהתורה לעלות לרגל בשלושת הרגלים
29.מצווה מהתורה לאכול את קורבן פסח
30.מצווה מהתורה שהלויים יעבדו בבית המקדש
 
למעלה