חידוש תורה הכי חשוב בעולם

נכון להיום עם ישראל מקיים חמישים וארבע מצוות מסויימות ואלו הם אותם חמישים וארבע מצוות מסויימות
1.מצוות נטילת ידיים
2.מצוות ציצית
3.מצוות תפילין של יד
4.מצוות תפילין של ראש
5.מצוות תפילת שחרית
6.מצוות תפילת מנחה
7.מצוות תפילת ערבית
8.מצוות תפילת מוסף
9.מצוות תפילת נעילה
10.מצוות שניים מקרא ואחד תרגום 11.מצוות קריאת שמע על המיטה
12.מצוות לימוד תורה
13.מצוות שמירת שבת
14.מצוות שמירת חגים
15.מצוות קידוש בליל שבת
16.מצוות קידוש ביום שבת
17.מצוות הבדלה במוצאי שבת
18.מצוות קידוש בליל יום טוב
19.מצוות קידוש ביום טוב
20.מצוות הבדלה במוצאי יום טוב
21.מצוות שמיעת קול שופר
22.מצוות צום גדליה
23.מצוות צום יום כיפור
24.מצוות נטילת לולב
25.מצוות ישיבה בסוכה
26.מצוות הדלקת נרות חנוכה
27.מצוות צום עשרה בטבת
28.מצוות צום תענית אסתר
29.מצוות קריאת מגילת אסתר בליל פורים 30.מצוות קריאת מגילת אסתר ביום פורים 31.מצוות משלוח מנות בפורים
32.מצוות מתנות לאביונים בפורים 33.מצוות סעודת פורים
34.מצוות בדיקת חמץ
35.מצוות ביעור חמץ
36.מצות סיפור יציאת מצרים
37.מצוות אכילת מצה
38.מצוות צום יז' בתמוז
39.מצוות צום תשעה באב
40.מצוות כיבוד אב ואם
41.מצוות הדלקת נר של שבת
42.מצוות הדלקת נר של יום טוב
43.מצוות הדלקת נר של יום כיפור
44.מצוות סעודה ראשונה של שבת 45.מצוות סעודה שנייה של שבת
46.מצוות סעודה שלישית של שבת 47.מצוות סעודה רביעית
48.מצוות סעודת ליל יום טוב
49.מצוות סעודת יום טוב
50.מצוות סעודה מפסקת של יום כיפור 51.מצוות סעודה מפסקת של תשעה באב 52.מצוות חזרה בתשובה
53.מצוות שמירת עיניים
54.מצווה לברך את אלוקים
 
נערך לאחרונה ב:
למעלה