ביטול יצר הרע של עבודה זרה

חז"ל דרשו מהפסוק ויעשו כל הקהל השבים מן השבי סוכות וישבו בסוכות כי לא עשו מימי ישוע בן נון כן בני ישראל עד היום ההוא ותהיי שמחה גדולה מאוד שאנשי כנסת הגדולה ביטלו את היצר הרע של עבודה זרה חשבתי לחדש שזה שחז"ל דרשו דווקא מהפסוק הנ"ל על ביטול יצר הרע של עבודה זרה ולא מפסוק אחר זה בגלל שבונים סוכות בחג האחרון מבין שלושת הרגלים כי חג פסח חוגגים בחודש הראשון וחג שבועות חוגגים בחודש השלישי וחג סוכות חוגגים בחודש השביעי ורואים מפה שחג סוכות מציין את הסוף כלומר חז"ל התכוונו לומר לנו שאנשי כנסת הגדולה התפללו לביטול יצר הרע של עבודה זרה בסוף תקופת אנשי כנסת הגדולה שזה אותו יום שבו נפטרו עזרא הסופר וחגי וזכריה ומלאכי הנביאים כנראה חז"ל ידעו את מה שאמר הרב אברהם זכות בספרו ספר יוחסין שעזרא הסופר וחגי וזכריה ומלאכי הנביאים נפטרו בעשרה בטבת בשנת אלף ליציאת עם ישראל מארץ מצרים שהוא שנת ג'תמח כלומר שנת ג' אלפים תמח לבריאת העולם כלומר שנת 3448 לבריאת העולם
 
נערך לאחרונה ב:
למעלה