Y. Welis באתר שנתת לי אינני מצליחה להכניס

Y. Welis באתר שנתת לי אינני מצליחה להכניס

פרטים של ימים אחרים. (אני מדברת על zet9 ).
אני לוחצת על המרובע השמאלי הקיצוני למעלה.
נפתח חלון "קור דאטה".
כשאני מסמנת את התאריך למחיקה, לא מתבצעת מחיקה והתאריך הבסיסי 1/1/2000
חוזר ומופיע .
מה עלי לעשות?
 

Y. Welis

New member
מההתחלה

בתוכנה - תפריט בצד שמאל למעלה horoscope. ללחוץ שם על event data. יפתח חלון עם הכותרת core data. שם ללחוץ על הסמל השמאלי שנקרא open database. יפתח חלון חדש.

בחלון הזה - לחיצה ימנית על התיקיה DBase ולבחור new table. להכניס שם ולאשר. יצטרף 'קובץ' חדש לתיקיה הזו. לסמן אותו ובצד ימין ללחוץ מתחת ל-name על השורה שם, ו-utilize. חזרנו לחלון של ה-core data. עכשיו אפשר לבחור כאן את התאריך הרצוי, השעה והמקום.

אחרי שהפרטים יוכנסו, לחיצה על אייקון save תשמור את הפרטים האלה ב'קובץ' הנ"ל, והוא יפתח אוטומטית עם הפעלת התוכנה.

מתוסבך קצת, כי התוכנה נבנתה לפני 15 שנה או יותר, לחלונות 95 או 3.11...
 
למעלה