word

D DemoIsI

New member
word

אפשר בוורד לסדר משפטים לפי הא"ב? כלומר, אני כותבת משפטים מבולבלים ווורד יסדר לי אותם אוטומטית לפי סדר מסוים (א"ב) שאני אגיד לו?
 

dan1002

New member
אם הכוונה לסידור על פי אות ראשונה

של כל משפט, יש לסמן את המשפטים ולבחור: טבלה, מיון
 
למעלה