WORD

Gisha1

New member
לאחר התקנה מחודשת של OFFICE כשנכנסת לוורד יוצאת הודעה כי הוורד אינו תוכנית ברירת המחדל להצגה ועריכה של מסמכים. אם רוצים יש להיכנס להגדרות - אפליקציות ולהגדיר . איני מוצאת איך להגדיר זאת, זקוקה לעזרתכם
 
למעלה