Word Xp: הגנת מסמך עם סיסמה?

Word Xp: הגנת מסמך עם סיסמה?

שלום, האם ישנה דרך להגן על מסמך וורד עם סיסמה כך שלא יהיה אפשר לפתוח את הקובץ (ולכן כמובן לקרוא אותו) בלי הקלדת הסיסמה? תודה
 

giladba

New member
כן ולא...............

כן - בעת השמירה, לחץ בחלון השמירה על 'כלים' - אפשרויות אבטחה. לא - סיסמא זו קלה מאוד לפיצוח על ידי המעוניין, באמצעות מספר תוכנות כמו אלו שבקישורים. על מנת לעשות חיים יותר קשים למנסים לפיצוח מומלץ לשלב בסיסמא גם אותיות עיבריות, אך הכל בר פיצוח.
 
אחרי קביעת סיסמה האם צריך כל פעם

לבצע שמירה בשם או שפשוט בחירה ב"שמור" ישמור גם את הסיסמה?
 
מנעול אינו כמכשול פיזי אלא גם משפטי

ראשית אציין שאיני משפטן. אני מצטט את מה שהוסבר לי לגבי משמעותם של מנעולים וססמאות. עקרונית, הרבה מנעולים ומנגנוני אבטחה שאנחנו משתמשים בהם ביום יום יכולים להפרץ על ידי כל אחד. כל בור יכול לשבור מנעול תלייה עם פטיש, לחתוך גדר תייל עם קטר ולשבור חלון ראווה עם אבן. השימוש האמיתי של רוב המנעולים הוא משפטי. מי שנכנס לשטח פרטי דרך דלת לא נעולה יכול להתמם ולומר שלא התכוון לפרוץ. מי ששובר חלון לצורך זה, אינו יכול. מי שמוריד תוכנה לשיחזור סיסמאות כדי לקרוא את המסמך שלך לא יכול לומר שלא ידע שזה מסמך מסווג.
 
למעלה