word 2003 - התאם עיצוב יעד

word 2003 - התאם עיצוב יעד

כאשר אני עושה גזור-והדבק, אני מעוניינת להגדיר שתמיד ברירת המחדל תהייה "התאם עיצוב יעד". כיום הוא שומר על עיצוב המקור. כיצד זה אפשרי? תודה. :)
 
למעלה