woman in a bottle

azaria

New member
אחת מן הבעיות באינטליגנציה מלאכותית

משפטים שניתנים להבנה בכמה אופנים שונים. לבן אדם, ברור מיידית ואינטואיטיווית איזה פירוש הוא המתאים לקונטקסט (לפחות בדרך כלל, אם הכותב והקורא הם אנשים אינטליגנטיים) אבל איך מחשב יכול להבדיל בין תקיפה בבקבוק לאישה בבקבוק? צריך לתכנת אותו במיוחד כדי שיידע שאישה לא יכולה להיות בבקבוק. בעוד לתקוף בבקבוק זה אמנם לא יפה - אך אפשרי.
 
למעלה