william hill

coka75

New member
william hill

שלום

1)לווילאם הייל יש משרדים גם בארץ כיצד ניתן לברר האם יש להם גם חשבון פעיל?

2)האם חשבון בנק פעיל הוא תנאי הכרחי על מנת לתבוע אותם בבית משפט ישראלי?

תודה מראש
 

John the Savage

New member
היכולת לתבוע חברה זרה בבית משפט ישראלי

לא תלויה בקיום חשבון בנק פעיל, ואף לא בקיום משרדים בארץ. קביעת מקום הדיון תערך על פי כללי ברירת הדין בהתאם למקום ביצוע העוולה ולשאלת הריבונות הטריטוריאלית.

בפועל, חשבון בנק פעיל או נכסים אחרים בישראל יכולים להקל על אכיפת פסק הדין במידה וזוכים במשפט, אבל זה לא תנאי הכרחי לקיום התביעה.
 
למעלה