w-9 ומיסוי בארה"ב

waseemfd

New member
אשתי ואני עם בני המשפחה שהינו שנתיים בארה"ב. היינו על ויזה J-1 ו- J-2. אשתי קיבלה משכורת או מלגה לחשבון שלה שפתחנו בארה"ב. דיווחנו על ההכנסות כאשר היינו שם. חזרנו ארצה לפני שנה וחצי. מאז אין לנו שום קשר לארה"ב גם לא הכנסה כלשהי. אנחנו עובדים כאן ומשתכרים ומדווחים בישראל כחוק.
כאשר חזרנו הבנק ביקש מאיתנו לחתום על טופס W-9. כיום כשנה וחצי לאחר מכן מבקשים מאיתנו למלא אותו פעם נוספת.
כמה שאלות בעניין:
1. מאז שחזרנו לא דיווחנו על ההכנסה בארה"ב בשנה ששהינו שם. האם חייבים לעשות זאת ומה יקרה אם לא נעשה זאת? אין לי שום מטרה להחתמק מחובות מס או הצהרות כאלה או אחרות. אני מדבר עם שנת 2020.
2. לגבי טופס W-9 כאן: אין לנו שום קשר לארה"ב ושנינו לא אזרחי ארה"ב ולא בעלי גרין קארד. האם גם במצב כזה חייבים למלא את הטופס הזה בימים אלה?
3. ואם כן, האם אני שהיה לי SSN אך לא הייתה לי שום הכנסה בארה"ב חייב גם למלא את הטופס הזה?.
 

vinney

Active member
לא הייתם צריכים לחתום על W9 גם כשחזרתם. אתם לא תושבי ארה״ב לצרכי מס, וכנראה שמעולם לא הייתם.
 
למעלה