vix- תנודתיות נמשכת.

דנדון

New member
vix- תנודתיות נמשכת.

השווקים התאפיינו בתנודתיות גבוהה במרוצת השבוע , מהגרף המצורף ניתן ללמוד כי זו, התנודתיות , טרם הסתיימה. ה-vix ידע השבוע עליות ומורדות תלולים (שתי ספרות באחוזים )כאשר מקרה אחד השבוע לווה באבסורד , עלייה זניחה של נקודה לערך לוותה בירידה של למעלה מ- 10 אחוז במדד ה-vix, התיקון לאבסורד התקבל מהר למדי . (בירידה נאה). בתחתית הגרף צרפתי את מתנד ה-ATR. מקובל להניח כי שעה שמתנד זה רושם את רמתו הגבוהה , ומתחיל לסגת לאחור, אות וסימן הוא לירידת התנודתיות , ועד שזו מתכנסת לממוצע , וחוזר חלילה, שהרי זה טבעו של שוק. סימנתי את קו התמיכה העולה של המתנד , ואם נשפוט על פי הפיסגה הקודמת שנרשמה בחודשים מאי-יוני, הרי שניתן לצפות להמשכה של התנודתיות מחד,ועלייה במדד ה-vix לרמות גבוהות יותר מאשר אלו האחרונות , רמות שלא ראינו מזה שנים. הואיל ואין אנו יחידי סגולה (למרות שכך נטען גם בכתובים) ניתן איפא לצפות שאותו דין (תנודתיות) יהא גם מנת חלקנו.
 

X RAY

New member
אבל דנדון אומר שיאים חדשים בויקס

זה יכול לבוא רק עם ירידות לא עם עליות לא?
 

Wizard123

New member
לא משנה, אם שיא בויקס - הסטיה גם פה

תעלה ולכן אם אתה קונה שני צדדים אוכף או שוקת אתה תרוויח מעליה בסטייה גם אם השוק יעמוד במקום.
 

Wizard123

New member
אגב עקרונית יכול גם עם עליות

למשל עליות חזקות טבח מהיר למעלה - התנודתיות עולה זה קודם כל וגם הפחד עולה - פחד ממימוש עצבני ומהיר.
 

X RAY

New member
אתה יכול להראות לי מקרה שבו גם

המדד עלה וגם הויקס ? ושוב מדברים על עליות חדות בויקס .
 

Wizard123

New member
לא שסחרתי אז אבל על הפקיעה הזו

שמעתי גם שמעתי
 

Wizard123

New member
אגב דין 50נק במדד 400 אינם כדין

50נק במדד 700.... באיזה חודש זה היה דוביד?
 

רון777

New member
חודש מאי,,,יום ראשון , שבוע הפקיעה

, המעוף פותח ב 5.5% עליה ומסיים מעל 7%. C380 יום חמישי לפני עשו אותו ב 70 שקל הוא פותח על 450 ומסיים על 1200.
 

since 69

New member
אף אחד שהיה בשוק לא שוכח ....

את הפקיעה הנ"ל. חלק לטובה,וחלק לדיראון עולם.
 

mm01

New member
כשקליין הוריד את הריבית

ב 2% נוצר מהלך עליות מוטרף שלווה בעחיה בסטיות התקן
 

יורם ס

New member
אין כמו בגרף

ראה מה קרה בS&P משנת 96 ועד 2000 ותשווה להיום . הגרף הוא שבועי באדום הVIX .
 

aegent1

New member
יורם

על פי הגרף , כאשר המדד עולה ו-VIX יורד, אזי , בנקודת שפל מסויימת של ה- VIX , באה תנודה חזקה במדד?, ואז ה- VIX עולה יחד עם עלייה במדד. מכאן על פי החלק הימני בגרף , רואים, שהמדד עולה וה-VIX יורד, נגע כבר ברמת שפל דומה לקודמת. ומכאן יכולה להתפתח תנודה חזקה מעלה במדד?
 
למעלה