unknown anonymous נחסם.

MidNight Flame

New member
unknown anonymous נחסם.

עקב שימוש בשפה שלא הולמת את רמת הפורום. אני מבקש מכם, תמנעו משפה לא יפה, תפסיקו להעליב אחרים, הריבים לא מתאימים ואה... כן... תפסיקו להתערב בניהול הפורום, הכל מטופל. מייק.
 

MidNight Flame

New member
כייף בטירוף, אין מאושר ממני...

כמה אנשים אתה מכיר ששמחים לחזור לבסיס? (לא מתכוון על מעדיפים בסיס על הבית)
 
נצל"ש משעשע

ציוני הבגרות פורסמו, לכו לבדוק אגב, לי אישית, יש במה להתגאות בעיקר כשהציפיה העיקרית הייתה לאכול כמות מוגדלת של מרור בפסח הקרב
 
ללא ספק, ההודעה המיותרת אי פעם../images/Emo6.gif

וחוץ מזה, אני מוצא את המונח איט מיי פייס מפולפל ויפה מאט יור פייס אז?
 
למעלה