undetectable

evolovik

New member
undetectable

הי, האם יש דרך להגיד במילה אחת "undetectebale" בעברית? משהו אחר חוץ מ "לא ניתן לגילוי/זיהוי". תודה.
 

יפתח ב

New member
תלוי כמה חשוב הדיוק המילולי. לפעמים "סמוי"

"חמקמק" וכד' יתאימו, תלוי בהקשר. אין לי רעיונות חד-מיליים מדויקים יותר. אוסיף גם שלפעמים "בלתי-ניתן לאיתור" יהיה מקבילה עברית מדויקת יותר.
 

henor

New member
היה לי טקסט מתורגם מאנגלית לעברית

שבו מילים כאלה תרמו לאבסורד שלפיו התרגום העברי היה מנופח מן המקור האנגלי (אמנם יש להודות על האמת שלא רק בגלל זה, אבל היו שם הרבה מילים כאלה שפשוט לא ידעתי איך לעשות להן דיאטה ולהחזירן לגודלן המקורי).
 

יפתח ב

New member
הניפוח הזה הוא תופעה נפוצה בתרגומים של חומר

עיוני מצרפתית, בעיקר פילוסופיה. המרגמים, שהורבצה בהם כנראה יותר מדי תורה על דו-המשמעות והעושר האטימולוגי של הטקסטים הצרפתיים, ממלאים את התרגום בצירופים כמו "ניתנות לתרגום", "ההיות שלא-במקומו" וכו'. התוצאה אמנם מדויקת במובן מסוים, ומאפשרת ליודעי צרפתית לשער מה היה הנוסח המקורי, אבל גם הופכת טקסט שוטף פחות או יותר לטקסט פעניח-אך-לא-קריא. ואני חושד שטכניקת התרגום הזאת גם חוסכת מהמתרגמים את הצורך לזהות ביטויים ומטבעות לשון נפוצים, שאולי מי ששולט בשפה יותר היה יכול למצוא להם מקבילות עבריות שגורות.
 
איך אתה היית מתרגם ניתנות-לתרגום

או לצורך העניין פרובלמטיזציה? -tization -ability ודומיהן הפרופסור דיבר על האי-ייתכנות למוצא ואפילו האי-ניתנות-לפתרון של הבעיה לנוכח המגמה לפרובלמטיזציה ולדרמטיזציה של כל ביטוי שטחי של הסכסוך המזרח-תיכוני?
 

evolovik

New member
../images/Emo51.gif

זה חלק ממונח רפואי, מדובר בכמות וירוס בדם שהיא "undetectebale" במקרא זה ניראה לי "בלתי ניתן לאיתור" הכי מתאים. תודה.
 
למעלה