U.S Saving Bond

מצב
הנושא נעול.

פיח

New member
U.S Saving Bond

U.S Saving Bond
לפני 14 שנה קיבלתי לחתונהסכום כסף בבונד. זה שוכב אצלי במיגרה מאז. איך אני יכולה לדעת מה ערכו כיום? האם אני יכולה לפדותו או שעלי לנסוע פיזית לארה"ב?
 

פיח

New member
מק

U.S Saving Bond
לפני 14 שנה קיבלתי לחתונהסכום כסף בבונד. זה שוכב אצלי במיגרה מאז. איך אני יכולה לדעת מה ערכו כיום? האם אני יכולה לפדותו או שעלי לנסוע פיזית לארה"ב?
מק
פיץ
 

פיח

New member
מחכה לתשובה

U.S Saving Bond
לפני 14 שנה קיבלתי לחתונהסכום כסף בבונד. זה שוכב אצלי במיגרה מאז. איך אני יכולה לדעת מה ערכו כיום? האם אני יכולה לפדותו או שעלי לנסוע פיזית לארה"ב?
מחכה לתשובה
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה