TROLLEYBUS

מצב
הנושא נעול.

McKaby

New member
TROLLEYBUS

TROLLEYBUS
שלום לכולם. חלק מכם בטח שמע על טרולייבוס (אוטובוס חשמלי).אלה שהיו ביורופה ראו אותם.טרולייבוס סוג תחבורה מאוד נוח ,נקי מבחינה אקולוגית ,שקט וזול יחסית.טרולייבוס נפוץ מאוד ביורופה ובמדינות חבר העמים.טרולייבוסים ראשונים הופיעו בתחילת מאה 20 בגרמניה ואנגליה . במוסקבה טרולייבוס ראשון התחיל לפעול בשנת 1933 .היום מוסקבה היא עיר עם רשת טרולייבוסים הגדולה בעולם. רק כמה נתונים: ל-1 ינואר שנת 2000 היו בעיר 1612 טרולייבוסים.בשנים 1975-1990 כל שנה השתמשו בסוג תחבורה זאת 900-1000 מיליונים אנשים. בעיר שנולדתי , בדרום ברה"מ,יש עשרה קווי טרולייבוס לאכלוסיה של כ- 190000 אנשים.הקווים מכסים כמעט כל שטח העיר, אוטובוסים כמעט לא עברו שם .השתמשו בהם רק לנסיעות בינעירוניות. זה איכות הסביבה ! אני מזמין קהל הנכבד לדיון בנושא - למה בארץ שלנו אפילו לא שקלו אפשרות שימוש בטרולייבוס. לדעתי בלבד תשתית הנדרשת היא פחות יקרה מאשר לרכבת הקלה (הרי לא צריכים מסילות ברזל). לצורך מידע השתמשתי באתר טרולייבוס במוסקבה.
 

McKaby

New member
ŠKODA 22 Tr TROLLEYBUS

TROLLEYBUS
שלום לכולם. חלק מכם בטח שמע על טרולייבוס (אוטובוס חשמלי).אלה שהיו ביורופה ראו אותם.טרולייבוס סוג תחבורה מאוד נוח ,נקי מבחינה אקולוגית ,שקט וזול יחסית.טרולייבוס נפוץ מאוד ביורופה ובמדינות חבר העמים.טרולייבוסים ראשונים הופיעו בתחילת מאה 20 בגרמניה ואנגליה . במוסקבה טרולייבוס ראשון התחיל לפעול בשנת 1933 .היום מוסקבה היא עיר עם רשת טרולייבוסים הגדולה בעולם. רק כמה נתונים: ל-1 ינואר שנת 2000 היו בעיר 1612 טרולייבוסים.בשנים 1975-1990 כל שנה השתמשו בסוג תחבורה זאת 900-1000 מיליונים אנשים. בעיר שנולדתי , בדרום ברה"מ,יש עשרה קווי טרולייבוס לאכלוסיה של כ- 190000 אנשים.הקווים מכסים כמעט כל שטח העיר, אוטובוסים כמעט לא עברו שם .השתמשו בהם רק לנסיעות בינעירוניות. זה איכות הסביבה ! אני מזמין קהל הנכבד לדיון בנושא - למה בארץ שלנו אפילו לא שקלו אפשרות שימוש בטרולייבוס. לדעתי בלבד תשתית הנדרשת היא פחות יקרה מאשר לרכבת הקלה (הרי לא צריכים מסילות ברזל). לצורך מידע השתמשתי באתר טרולייבוס במוסקבה.
ŠKODA 22 Tr TROLLEYBUS
ŠKODA 22 Tr TROLLEYBUS
 

McKaby

New member
סן-פראנסיסקו

TROLLEYBUS
שלום לכולם. חלק מכם בטח שמע על טרולייבוס (אוטובוס חשמלי).אלה שהיו ביורופה ראו אותם.טרולייבוס סוג תחבורה מאוד נוח ,נקי מבחינה אקולוגית ,שקט וזול יחסית.טרולייבוס נפוץ מאוד ביורופה ובמדינות חבר העמים.טרולייבוסים ראשונים הופיעו בתחילת מאה 20 בגרמניה ואנגליה . במוסקבה טרולייבוס ראשון התחיל לפעול בשנת 1933 .היום מוסקבה היא עיר עם רשת טרולייבוסים הגדולה בעולם. רק כמה נתונים: ל-1 ינואר שנת 2000 היו בעיר 1612 טרולייבוסים.בשנים 1975-1990 כל שנה השתמשו בסוג תחבורה זאת 900-1000 מיליונים אנשים. בעיר שנולדתי , בדרום ברה"מ,יש עשרה קווי טרולייבוס לאכלוסיה של כ- 190000 אנשים.הקווים מכסים כמעט כל שטח העיר, אוטובוסים כמעט לא עברו שם .השתמשו בהם רק לנסיעות בינעירוניות. זה איכות הסביבה ! אני מזמין קהל הנכבד לדיון בנושא - למה בארץ שלנו אפילו לא שקלו אפשרות שימוש בטרולייבוס. לדעתי בלבד תשתית הנדרשת היא פחות יקרה מאשר לרכבת הקלה (הרי לא צריכים מסילות ברזל). לצורך מידע השתמשתי באתר טרולייבוס במוסקבה.
סן-פראנסיסקו
 

McKaby

New member
צוריך-שוויץ

TROLLEYBUS
שלום לכולם. חלק מכם בטח שמע על טרולייבוס (אוטובוס חשמלי).אלה שהיו ביורופה ראו אותם.טרולייבוס סוג תחבורה מאוד נוח ,נקי מבחינה אקולוגית ,שקט וזול יחסית.טרולייבוס נפוץ מאוד ביורופה ובמדינות חבר העמים.טרולייבוסים ראשונים הופיעו בתחילת מאה 20 בגרמניה ואנגליה . במוסקבה טרולייבוס ראשון התחיל לפעול בשנת 1933 .היום מוסקבה היא עיר עם רשת טרולייבוסים הגדולה בעולם. רק כמה נתונים: ל-1 ינואר שנת 2000 היו בעיר 1612 טרולייבוסים.בשנים 1975-1990 כל שנה השתמשו בסוג תחבורה זאת 900-1000 מיליונים אנשים. בעיר שנולדתי , בדרום ברה"מ,יש עשרה קווי טרולייבוס לאכלוסיה של כ- 190000 אנשים.הקווים מכסים כמעט כל שטח העיר, אוטובוסים כמעט לא עברו שם .השתמשו בהם רק לנסיעות בינעירוניות. זה איכות הסביבה ! אני מזמין קהל הנכבד לדיון בנושא - למה בארץ שלנו אפילו לא שקלו אפשרות שימוש בטרולייבוס. לדעתי בלבד תשתית הנדרשת היא פחות יקרה מאשר לרכבת הקלה (הרי לא צריכים מסילות ברזל). לצורך מידע השתמשתי באתר טרולייבוס במוסקבה.
צוריך-שוויץ
 
טרוליבוסים מול חשמליות

TROLLEYBUS
שלום לכולם. חלק מכם בטח שמע על טרולייבוס (אוטובוס חשמלי).אלה שהיו ביורופה ראו אותם.טרולייבוס סוג תחבורה מאוד נוח ,נקי מבחינה אקולוגית ,שקט וזול יחסית.טרולייבוס נפוץ מאוד ביורופה ובמדינות חבר העמים.טרולייבוסים ראשונים הופיעו בתחילת מאה 20 בגרמניה ואנגליה . במוסקבה טרולייבוס ראשון התחיל לפעול בשנת 1933 .היום מוסקבה היא עיר עם רשת טרולייבוסים הגדולה בעולם. רק כמה נתונים: ל-1 ינואר שנת 2000 היו בעיר 1612 טרולייבוסים.בשנים 1975-1990 כל שנה השתמשו בסוג תחבורה זאת 900-1000 מיליונים אנשים. בעיר שנולדתי , בדרום ברה"מ,יש עשרה קווי טרולייבוס לאכלוסיה של כ- 190000 אנשים.הקווים מכסים כמעט כל שטח העיר, אוטובוסים כמעט לא עברו שם .השתמשו בהם רק לנסיעות בינעירוניות. זה איכות הסביבה ! אני מזמין קהל הנכבד לדיון בנושא - למה בארץ שלנו אפילו לא שקלו אפשרות שימוש בטרולייבוס. לדעתי בלבד תשתית הנדרשת היא פחות יקרה מאשר לרכבת הקלה (הרי לא צריכים מסילות ברזל). לצורך מידע השתמשתי באתר טרולייבוס במוסקבה.
טרוליבוסים מול חשמליות
ישנה תמימות מסוימת באמירה שטרוליבוסים הם תחליף לחשמליות/רכבות קלות (או לאוטובוסים, למעשה). נכון הוא שעלות ההקמה של תשתית הטרוליבוסים היא מעט זולה יותר מזו של תשתית מסילתית והיא גם מעט יותר גמישה מבחינת תוואיפ, ונכון הוא שטרוליבוסים יוצרים פחות זיהום אוויר והם בעלי ביצועים טובים יותר מאוטובוסים רגילים. אבל ההיסטוריה העולמית מספרת לנו שלמרות שעשרות מערכות של חשמליות הוחלפו באמצע המאה הקודמת במערכות טרוליבוסים נרחבות, מרביתן הגדולה של מערכות אלו לא שרדה אף היא והוחלפה באוטובוסים רגילים, זאת בכדי לחסוך בעלויות, ובד"כ בגלל נטישה גדולה של נוסעים שהבינו מהר מאוד שלנסוע באוטובוס (ולא משנה איזו הנעה יש לו) זה לא ממש כמו לנסוע בחשמלית. לא מאמינים? צאו ונסו. זכרו שבעולם של היום אין אפשרות להכריח אנשים להשאיר את מכוניותיהם בבית - יש לשכנע אותם לעשות כך. חשבו גם על אנשים כמו הורי ואחי, כמו חברי הטוב (ובעל פליטות הפה) אביתר רייטר וכמו רבים ממכריכם - האם אתם מדמיינים אותם נוטשים את המכונית המפוארת (לאביתר יש, דרך אגב, מכונית מאוד מפוארת שהוא לא עוזב לרגע, למעט בשביל לנסוע במכונית השנייה שלו) ונוסעים באוטובוס בין-עירוני? אבי ואמי בהחלט לא עושים כך, אבל מאז ´המהפך´ שחל ברכבת ישראל, ניתן לראות אותם יותר ויותר פעמים כל שנה נוסעים ברכבת נסיעות שפעם עשו רק במכונית, וכך גם אנשים רבים אחרים. קשה לתת דוגמה מקבילה טובה מהארץ לתחבורה העירונית, זאת מפני שאין בארץ רכבות קלות, אבל מספיק לראות כמה אנשים נוסעים במכוניות בתוך ערים עם מערכות אוטובוסים מהמפותחות והצפופות בעולם(!) כמו ת"א, ירושלים וחיפה. אתם מדמיינים את אביתר עולה על אוטובוס ירושלמי על מנת להגיע למרכז העיר??? אני לא. אבל חשמלית? עכשיו התמונה מתחילה קצת להשתנות. שוב, לא מאמינים להנחות שלי? צאו וראו שאחוזים לא מעטים מנוסעי מערכות החשמליות החדשות במערב אירופה אינם ´בוגרי האוטובוסים´ אלא אנשים שנטשו את מכוניותיהם לטובת נסיעה בכלי תחבורה שנתפס בעיני רבים כפחות ´עממי´ ויותר ´מכובד´ מ-´סתם´ אוטובוס (ואביתר, סיטארו או לא סיטארו, הנסיעה ברכבת קלה יותר נוחה, יותר שקטה ויותר בטוחה). (( ולמי שיש ספק בכך - כל מיני פטנטים של ´אוטובוס-מונחה´ וכיו"ב מוכיחים את עצמם כיקרים לא פחות מרכבות קלות רגילות ובעלי מגבלות טכניות וסביבתיות רבות - ויש בהחלט דוגמאות להשוואה ))
 

McKaby

New member
טרולייבוס-תגובה לחן

טרוליבוסים מול חשמליות
ישנה תמימות מסוימת באמירה שטרוליבוסים הם תחליף לחשמליות/רכבות קלות (או לאוטובוסים, למעשה). נכון הוא שעלות ההקמה של תשתית הטרוליבוסים היא מעט זולה יותר מזו של תשתית מסילתית והיא גם מעט יותר גמישה מבחינת תוואיפ, ונכון הוא שטרוליבוסים יוצרים פחות זיהום אוויר והם בעלי ביצועים טובים יותר מאוטובוסים רגילים. אבל ההיסטוריה העולמית מספרת לנו שלמרות שעשרות מערכות של חשמליות הוחלפו באמצע המאה הקודמת במערכות טרוליבוסים נרחבות, מרביתן הגדולה של מערכות אלו לא שרדה אף היא והוחלפה באוטובוסים רגילים, זאת בכדי לחסוך בעלויות, ובד"כ בגלל נטישה גדולה של נוסעים שהבינו מהר מאוד שלנסוע באוטובוס (ולא משנה איזו הנעה יש לו) זה לא ממש כמו לנסוע בחשמלית. לא מאמינים? צאו ונסו. זכרו שבעולם של היום אין אפשרות להכריח אנשים להשאיר את מכוניותיהם בבית - יש לשכנע אותם לעשות כך. חשבו גם על אנשים כמו הורי ואחי, כמו חברי הטוב (ובעל פליטות הפה) אביתר רייטר וכמו רבים ממכריכם - האם אתם מדמיינים אותם נוטשים את המכונית המפוארת (לאביתר יש, דרך אגב, מכונית מאוד מפוארת שהוא לא עוזב לרגע, למעט בשביל לנסוע במכונית השנייה שלו) ונוסעים באוטובוס בין-עירוני? אבי ואמי בהחלט לא עושים כך, אבל מאז ´המהפך´ שחל ברכבת ישראל, ניתן לראות אותם יותר ויותר פעמים כל שנה נוסעים ברכבת נסיעות שפעם עשו רק במכונית, וכך גם אנשים רבים אחרים. קשה לתת דוגמה מקבילה טובה מהארץ לתחבורה העירונית, זאת מפני שאין בארץ רכבות קלות, אבל מספיק לראות כמה אנשים נוסעים במכוניות בתוך ערים עם מערכות אוטובוסים מהמפותחות והצפופות בעולם(!) כמו ת"א, ירושלים וחיפה. אתם מדמיינים את אביתר עולה על אוטובוס ירושלמי על מנת להגיע למרכז העיר??? אני לא. אבל חשמלית? עכשיו התמונה מתחילה קצת להשתנות. שוב, לא מאמינים להנחות שלי? צאו וראו שאחוזים לא מעטים מנוסעי מערכות החשמליות החדשות במערב אירופה אינם ´בוגרי האוטובוסים´ אלא אנשים שנטשו את מכוניותיהם לטובת נסיעה בכלי תחבורה שנתפס בעיני רבים כפחות ´עממי´ ויותר ´מכובד´ מ-´סתם´ אוטובוס (ואביתר, סיטארו או לא סיטארו, הנסיעה ברכבת קלה יותר נוחה, יותר שקטה ויותר בטוחה). (( ולמי שיש ספק בכך - כל מיני פטנטים של ´אוטובוס-מונחה´ וכיו"ב מוכיחים את עצמם כיקרים לא פחות מרכבות קלות רגילות ובעלי מגבלות טכניות וסביבתיות רבות - ויש בהחלט דוגמאות להשוואה ))
טרולייבוס-תגובה לחן
אני לא אומר להחליף חשמלית(tramway ,רכבת קלה) לטרולייבוס,לא ולא. טענה שלי היא אחרת.במערך תחבורה פנים ערית טרולייבוס חייב להחליף את אוטובוס ולא את רכבת קלה.בגלל בעית הזיום.בתוך הערים (מטרופוליים) חייבים לפעול שלושה מערכים במקביל כאשר כל אחד משלים את האחר, והם מטרו(subway ,רכבת תחתית) ,רכבת קלה (tramway ,חשמלית) וטרוליבוסיים. זאת מערכת האופטימלית לעיר.שלושתם לא מזהמים, לכל אחד יש את היתרונות שלו.
 

McKaby

New member
תגובה הוספה

טרוליבוסים מול חשמליות
ישנה תמימות מסוימת באמירה שטרוליבוסים הם תחליף לחשמליות/רכבות קלות (או לאוטובוסים, למעשה). נכון הוא שעלות ההקמה של תשתית הטרוליבוסים היא מעט זולה יותר מזו של תשתית מסילתית והיא גם מעט יותר גמישה מבחינת תוואיפ, ונכון הוא שטרוליבוסים יוצרים פחות זיהום אוויר והם בעלי ביצועים טובים יותר מאוטובוסים רגילים. אבל ההיסטוריה העולמית מספרת לנו שלמרות שעשרות מערכות של חשמליות הוחלפו באמצע המאה הקודמת במערכות טרוליבוסים נרחבות, מרביתן הגדולה של מערכות אלו לא שרדה אף היא והוחלפה באוטובוסים רגילים, זאת בכדי לחסוך בעלויות, ובד"כ בגלל נטישה גדולה של נוסעים שהבינו מהר מאוד שלנסוע באוטובוס (ולא משנה איזו הנעה יש לו) זה לא ממש כמו לנסוע בחשמלית. לא מאמינים? צאו ונסו. זכרו שבעולם של היום אין אפשרות להכריח אנשים להשאיר את מכוניותיהם בבית - יש לשכנע אותם לעשות כך. חשבו גם על אנשים כמו הורי ואחי, כמו חברי הטוב (ובעל פליטות הפה) אביתר רייטר וכמו רבים ממכריכם - האם אתם מדמיינים אותם נוטשים את המכונית המפוארת (לאביתר יש, דרך אגב, מכונית מאוד מפוארת שהוא לא עוזב לרגע, למעט בשביל לנסוע במכונית השנייה שלו) ונוסעים באוטובוס בין-עירוני? אבי ואמי בהחלט לא עושים כך, אבל מאז ´המהפך´ שחל ברכבת ישראל, ניתן לראות אותם יותר ויותר פעמים כל שנה נוסעים ברכבת נסיעות שפעם עשו רק במכונית, וכך גם אנשים רבים אחרים. קשה לתת דוגמה מקבילה טובה מהארץ לתחבורה העירונית, זאת מפני שאין בארץ רכבות קלות, אבל מספיק לראות כמה אנשים נוסעים במכוניות בתוך ערים עם מערכות אוטובוסים מהמפותחות והצפופות בעולם(!) כמו ת"א, ירושלים וחיפה. אתם מדמיינים את אביתר עולה על אוטובוס ירושלמי על מנת להגיע למרכז העיר??? אני לא. אבל חשמלית? עכשיו התמונה מתחילה קצת להשתנות. שוב, לא מאמינים להנחות שלי? צאו וראו שאחוזים לא מעטים מנוסעי מערכות החשמליות החדשות במערב אירופה אינם ´בוגרי האוטובוסים´ אלא אנשים שנטשו את מכוניותיהם לטובת נסיעה בכלי תחבורה שנתפס בעיני רבים כפחות ´עממי´ ויותר ´מכובד´ מ-´סתם´ אוטובוס (ואביתר, סיטארו או לא סיטארו, הנסיעה ברכבת קלה יותר נוחה, יותר שקטה ויותר בטוחה). (( ולמי שיש ספק בכך - כל מיני פטנטים של ´אוטובוס-מונחה´ וכיו"ב מוכיחים את עצמם כיקרים לא פחות מרכבות קלות רגילות ובעלי מגבלות טכניות וסביבתיות רבות - ויש בהחלט דוגמאות להשוואה ))
תגובה הוספה
לפי דעתי ,טרולייבוסים המודרנים ממש לא נראים כמו אוטובוס לא מבפנים לא מבחוץ.בעיצוב שלהם הם מתקרבים יותר לטראמים (חשמליות).
 

david80

Member
מותק, הרכבת (הקלה) ירדה מהפסים!!!

תגובה הוספה
לפי דעתי ,טרולייבוסים המודרנים ממש לא נראים כמו אוטובוס לא מבפנים לא מבחוץ.בעיצוב שלהם הם מתקרבים יותר לטראמים (חשמליות).
מותק, הרכבת (הקלה) ירדה מהפסים!!!
 

איליה.

New member
יתרונם של הטרוליבוסים

טרוליבוסים מול חשמליות
ישנה תמימות מסוימת באמירה שטרוליבוסים הם תחליף לחשמליות/רכבות קלות (או לאוטובוסים, למעשה). נכון הוא שעלות ההקמה של תשתית הטרוליבוסים היא מעט זולה יותר מזו של תשתית מסילתית והיא גם מעט יותר גמישה מבחינת תוואיפ, ונכון הוא שטרוליבוסים יוצרים פחות זיהום אוויר והם בעלי ביצועים טובים יותר מאוטובוסים רגילים. אבל ההיסטוריה העולמית מספרת לנו שלמרות שעשרות מערכות של חשמליות הוחלפו באמצע המאה הקודמת במערכות טרוליבוסים נרחבות, מרביתן הגדולה של מערכות אלו לא שרדה אף היא והוחלפה באוטובוסים רגילים, זאת בכדי לחסוך בעלויות, ובד"כ בגלל נטישה גדולה של נוסעים שהבינו מהר מאוד שלנסוע באוטובוס (ולא משנה איזו הנעה יש לו) זה לא ממש כמו לנסוע בחשמלית. לא מאמינים? צאו ונסו. זכרו שבעולם של היום אין אפשרות להכריח אנשים להשאיר את מכוניותיהם בבית - יש לשכנע אותם לעשות כך. חשבו גם על אנשים כמו הורי ואחי, כמו חברי הטוב (ובעל פליטות הפה) אביתר רייטר וכמו רבים ממכריכם - האם אתם מדמיינים אותם נוטשים את המכונית המפוארת (לאביתר יש, דרך אגב, מכונית מאוד מפוארת שהוא לא עוזב לרגע, למעט בשביל לנסוע במכונית השנייה שלו) ונוסעים באוטובוס בין-עירוני? אבי ואמי בהחלט לא עושים כך, אבל מאז ´המהפך´ שחל ברכבת ישראל, ניתן לראות אותם יותר ויותר פעמים כל שנה נוסעים ברכבת נסיעות שפעם עשו רק במכונית, וכך גם אנשים רבים אחרים. קשה לתת דוגמה מקבילה טובה מהארץ לתחבורה העירונית, זאת מפני שאין בארץ רכבות קלות, אבל מספיק לראות כמה אנשים נוסעים במכוניות בתוך ערים עם מערכות אוטובוסים מהמפותחות והצפופות בעולם(!) כמו ת"א, ירושלים וחיפה. אתם מדמיינים את אביתר עולה על אוטובוס ירושלמי על מנת להגיע למרכז העיר??? אני לא. אבל חשמלית? עכשיו התמונה מתחילה קצת להשתנות. שוב, לא מאמינים להנחות שלי? צאו וראו שאחוזים לא מעטים מנוסעי מערכות החשמליות החדשות במערב אירופה אינם ´בוגרי האוטובוסים´ אלא אנשים שנטשו את מכוניותיהם לטובת נסיעה בכלי תחבורה שנתפס בעיני רבים כפחות ´עממי´ ויותר ´מכובד´ מ-´סתם´ אוטובוס (ואביתר, סיטארו או לא סיטארו, הנסיעה ברכבת קלה יותר נוחה, יותר שקטה ויותר בטוחה). (( ולמי שיש ספק בכך - כל מיני פטנטים של ´אוטובוס-מונחה´ וכיו"ב מוכיחים את עצמם כיקרים לא פחות מרכבות קלות רגילות ובעלי מגבלות טכניות וסביבתיות רבות - ויש בהחלט דוגמאות להשוואה ))
יתרונם של הטרוליבוסים
היתרון הגדול של הטרוליבוסים ניכר ברחובות צרים במרכזי ערים. בגלל החיבור של הטרוליבוס לחוטי החשמל שמעליו, אין לו אפשרות לתמרן בכביש רב-נתיבי. מצד שני, ברחוב צר יכולת התמרון שלו טובה כמו של אוטובוס, והיתרון שלו על פני חשמלית היא שהוא אינו צריך נתיב מיוחד ויכול לעקוף מכוניות חונות. בדיוק כך מנצלים אותם בבודפשט, עבור קווים שעוברים ברחובות צרים.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה