travelled or traveled

travelled or traveled

מצאתי במילון וובסטר ששתי הצורות תקינות. לפי הכלל שלמדתי לא אמורה להיות הכפלה של L כי ההטעמה היא לא על ההברה האחרונה. אז מדוע שתי הצורות תקינות?
 
למעלה