trash talk

ronlin2

New member
"דיבור זבל"

בתרגום ישיר... אבל באמת, לדבר על מישהו באופן לא יפה, לרכל על מישהו... משהו שעושים בצהובונים או בתכניות רכילות מגעילות... זה מה שאני יודעת
 
למעלה