thomisus unustus כנראה, וכנראה גם נקבה

Dani Barchana

New member
thomisus unustus כנראה, וכנראה גם נקבה

סרטביש פרחים (אפילו שאני חושב שיפרוחית זה שם יותר מתאים לעכבישה פריחה
תודה על התיקונים בעברית ל WEINMAN
 
למעלה