The winner takes it all

שירלי2ב

New member
The winner takes it all

עיקרון שמירת זכויות המיעוט בדמוקרטיה (ו``הרוב הדיקטטורי`` שבמר בוש ניסה לכפות) *החשיבות של שמירת זכויות המיעוט בדמוקרטיה _________________________________ * = הערה שלי. * היום נזכרתי בשיעורי אזרחות שלמדנו בתיכון. זכור לי תוכנית טלוויזיה של הערוץ החינוכי וכיצד המרצה אומר : ``לא מספיק שיש את הכרעת הרוב בדמוקרטיה... הכרעת הרוב אינה דמוקרטיה .. אם מבטלים את זכויות המיעוט הרי שביטלת את הדמוקרטיה (למשל בגרמניה הנאצית , נבחרו ע``י רוב.. ומיד אח``כ ביטלו את הדמוקרטיה.. אז מה כל זה שווה? איפה עקרון ``חילופי השלטון``? ששומר על ``הרצף הדמוקרטי``?) והנה מתוך אתר ללימודי אזרחות בישראל: במדינה דמוקרטית ופלורליסטית החיות זו לצד זו קבוצות שונות עם דעות ואינטרסים שונים, לכן נקבע שהחלטות מתקבלות על ידי הסכמת רוב האוכלוסייה ולא על ידי יחיד או קבוצה. מאחר ומדובר במדינה דמוקרטית ההחלטות שמתקבלות על ידי הרוב אינן פוגעות בזכויות המיעוט. מאפשרים למיעוט להמשיך לפעול על ידי השקפתו. עיקרון הכרעת הרוב לא פוגע בזכויות המיעוט. מדוע עיקרון הכרעת הרוב חשוב במדינה דמוקרטית? 1.החלטת הרוב קרובה בצורה הטובה ביותר להחלטת העם מבחינה מספרית. כך שהרוב קרוב יותר לסך כל האזרחים המרכיבים את העם. 2.ההחלטה שמתקבלת ברוב קולות באופן דמוקרטי מבטיחה את יציבות השילטון. 3.עיקרון הכרעת הרוב הוא הדבר הכי טוב שניתן להגיע אליו. במדינות דמוקרטיות אין ``רוב קבוע`` (לידיעתך מר בוש..) , הרוב והמיעוט מתחלפים ולכן יש חילופי שילטון. במשטר דמוקרטי המיעוט מקבל על עצמו את הכרעת הרוב משום שייתכן שבעתיד המצב יתהפך וההחלטות יעשו לפי השקפת עולמו. במידה והרוב יפגע בזכויות המיעוט (*כמו שג`ורג` בוש ניסה לעשות בזמן שלטונו ב2 בתי הקונגרגס והבית הלבן) למשל ימנע בהם להצביע ( *בכל מערכות הבחירות של בוש, קרל רוב ניסה לסתום את הדרך למצביעים שאינם בעד בוש) או להתארגן כמפלגות הרי שהמשטר יהיה עריץ (וזו הייתה אכן התוצאה של ניסיון ההשתלטות המוחלט של מר בוש על 2 בתי הקונגרס והבית הלבן). גרמניה הנאצית דוגמה למדינה שנשענה על רוב ולא הייתה דמוקרטית. כיצד נקבע הרוב? 1.רוב פשוט – ההכרעה מתקבלת על ידי מספר הקולות הרב ביותר של האנשים שהשתתפו בהכרעה. 2.רוב מוחלט – קבלת הכרעה ברוב של קולות הבוחרים => 50% מהם ועוד קול 1. 3.בממשלות קואליציוניות כלומר ממשלות המורכבות מנציגים של מספר מפלגות יכול להיווצר רוב על ידי הצטרפות של כמה מפלגות. תוספת שלי : הפתרון בעיני למנוע מצב של ``סכנת הדמוקרטיה של בוש`` (קרי, ``דיקטטורת הרוב``, כפי שהמצב מכונה בהגה מקצועית) – היא שאם אחת המפלגות זוכה ב3 המקומות, כלומר (כפי שקרל רוב הגדיר זאת ``The winner Takes it all``: בשני בתי הקונגרס וגם בבית הלבן – להעביר חוק , שבמקרה שכזה הרוב שלה בסנאט אינו רוב תקף, רק אם היא משיגה גם רוב של המפלגה המתחרה (מפלגת המיעוט) ... ובכך למנוע סיטואציה מכל מפלגה שלא תהיה בעתיד.. להשליט את ``דיקטטורת הרוב`` ולמנוע את ``ההתארגנות הפוליטית`` של המיעוט, על מנת שגם הוא יוכל להפוך בעתיד לרוב. קרי, לשלוט בשני הבתים ובבית הלבן ו``לחנוק`` את ``הדמוקרטיה``. התפרסם שבוש רצה לעשות ``עיר של מפלגה אחת``, כלומר הוא רצה ``רוב קבוע`` (להלן: ``רוב קבוע`` כמושג בדמוקרטיה שמבטא הליך ``אנטי דמוקרטי`` בדמוקרטיה)– מושג מקצועי של הרפובליקנים בשלטון, שזה ממש סכנה לדמוקרטיה... שהעיקרון שלה הוא חילופי שלטון... אני מקווה שבקונגרס האמריקני יטפלו בנושא החוקתי הזה דחוף! זה ממש חשוב לשמור על הדמוקרטיה מפני סכנות כאלה בעתיד.. זה היה ממש קרוב לזה עם שלטונו של הנשיא בוש..
 
למעלה