Tdap חיסון משולש

Tdap חיסון משולש

שלום רב,
קיבלתי הפניה ממקום העבודה, להתחסן בחיסון טטנוס משולש, הכולל שעלת.
במקום זה, הרופא שלח אותי, לעשות חיסון טטנוס רגיל, המשולב עם דיפטריה.
כך, שיצא שאת החיסון של השעלת פספסתי ומבקשים עכשיו, שאעשה גם, את הטטנוס המשולש, כדי להשלים את השעלת.
השאלה היא :
1. האם צריך לעשות, גם את חיסון הטטנוס המשולש, כדי להשלים את השעלת?
2. האם המינון לא יהיה יותר מידי / מסוכן, עבור הגוף?
3. במידה וכן צריך לעשות, אחרי כמה זמן, אחרי החיסון, המשולב הראשון?
4. האם, יש אופציה לעשות, רק את חיסון השעלת בלבד? ואם כן, איפה?

בתודה מראש,
אורלי
 
למעלה