task manger

sgeva2001

New member
task manger

כאשר אני לוחץ CNTR ALT DEL כדי לראות את התוכנות שרצות עכשיו אז פתאום המחשב לא מציג את התוכניות אלא רק את ה- PROCESS ולא מציג תיקיות נוספות כדי לעבור לתצוגה של התוכנות. מע הפעלה XP . מה עושים?
 
למעלה