tאג"ח ממשלתי צמוד מדד

alexver

New member
tאג"ח ממשלתי צמוד מדד

ריבית נקובה זה:(ציתות) הריבית המשולמת למחזיק האיגרת. ידועה גם בשם תלוש או קופון. הריבית הנקובה על האיגרת היא הריבית שאותה מקבל מחזיק איגרת החוב במהלך תקופת אחזקתה. הריבית על אגרת חוב משולמת בדרך כלל על פי יתרה בלתי מסולקת של הקרן. תזרים מזומנים מאגרת חוב כולל בדרך כלל את תשלומי קרן וריבית תקופתיים. שאילה שלי: מה נחשב ל/או ממה נגזרת ריבית תקופתית כאשר מבחינת האגחים כמו גלילים מה שקיים:זה -ריבית הנקובה -תשואה ברוטו -מדד
 

שיר ורד

New member
הריבית התקופתית

זו הריבית הנקובה מחולקת במספר תשלומי הריבית בשנה בתוספת ההצמדה למדד
 

alexver

New member
אז מה התכוונו בציתוט כשדיברו על ריבית נקובה

תזרים מזומנים מאגרת חוב כולל בדרך כלל את תשלומי קרן וריבית תקופתיים.
 

gili667

Member
לא לסבך דבר פשוט!

אם הריבית הנקובה היא 6 [נקובה היא הריבית בה הונפקה האגח] ע"י 4 פעמים בשנה אזי תקבל 1.5 כל רבעון אם צמוד מדד - אזי צמוד תזרים המזומנים הם התשלומים שתקבל אלו יהיה בדרכלל בעיקר ריבית אך לפעמים גם הקרן משולמת לשעורין ולכן התשלומים יכללו גם קרן
 

alexver

New member
תודה על התשובות -השאלה היתה

בשביל להבין אך בשום אופן לא בגלל הספיקות על הציתות תודה
 
למעלה