sweeps התחיל

dht160

New member
sweeps התחיל

וCBS שולטת ובגדול. הרבה נתונים מפתיעים ונדבר על זה בהמשך היום. אני מתארגן ל YES SCREENING אז אני רק יצרף לכם את הטבלה המלאה. רז
 
למעלה