SPX- עדיין לא תחתית.

דנדון

New member
SPX- עדיין לא תחתית.

על פי הגרף המצורף , הדגל +קלשוני אנדרוז , אני סבור שהתחתית עדיין לפנינו. ה-RSI , תש כוחו , אך בקושי חלף מעל רמת ה-50 והחל סב לאחור, ירידה מתחת לרמה זו תאותת על המשך והחרפת הירידה . מאז תחילת יוני , המחזורים בירידה גדולים מאלה בעלייה. כל אלה מביאים אותי לכותרת אותה נתתי. רמת 1220 מסתמנת כחשובה, פריצתה בנובמבר הביאה המדד לרמות 1320 ויותר. במידה וזו תפרץ, אך סביר להניח כי היעד הבא (מסומן) ילווה ב-sell off .
 
למעלה