Solipsistic Introjection??

talik

New member
Solipsistic Introjection??

אני קורא מאמר על קהילות וירטואליות ותקשורת מתווכת מחשב, ואני לא מבין מה אומר הביטוי הזה. הפנמה מה?!? המשפט מדבר על אפקט הדיס-אינהיביציה, כשהגורמים לשימוש בשפה קשה באינטרנט נגרמת על ידי האנונימיות הדיסוציאטיבית, חוסר הנראות, הא-סינכרוניקה ו... ההפנמה הסוליפסיסטית... מה זה אומר?!? תודה.
 
למעלה