snap & go למסירה בב"ש

snap & go למסירה בב"ש

עגלת סלקלים במצב סביר למסירה מב"ש קיבלתי אותה מחברה בפורום השכן וראיתי שאני לא כל-כך משתמשת היא השתמשה המון אז בכיף...
 
למעלה