....Simple Mathematics my dear

Seidman

New member
....Simple Mathematics my dear../images/Emo13.gif

מתמטיקה של רומן גבר פיקח + אישה פיקחית = רומן גבר פיקח + אישה טיפשה = סטוץ גבר טיפש + אישה פיקחית = נישואין גבר טיפש + אישה טיפשה = הריון מתמטיקה של המשרד בוס פיקח + עובד פיקח = רווח בוס פיקח + עובד טיפש = ייצור בוס טיפש + עובד פיקח = קידום בוס טיפש + עובד טיפש = שעות נוספות מתמטיקה של קניות גבר ישלם 2$ עבור פריט השווה 1$ כשהוא זקוק לו. אישה תשלם 1$ עבור פריט השווה 2$ שאינה זקוקה לו. נוסחאות כלליות וסטטיסטיקות אישה מודאגת לגבי העתיד עד שהיא תופסת בעל. גבר לעולם אינו דואג לגבי העתיד עד שהוא מתחתן. גבר מצליח הוא זה שמשתכר יותר ממה שאישתו מצליחה לבזבז. אישה מצליחה היא זו המוצאת גבר כזה. אושר כדי להיות מאושרת עם גבר את צריכה הרבה הבנה ומעט אהבה. כדי להיות מאושר עם אישה צריך הרבה לאהוב אותה ולא להשתדל להבין אותה. אורך חיים גברים נשואים חיים יותר מגברים לא נשואים אולם גברים נשואים מוכנים הרבה יותר למות. נטייה לשינויים אישה נישאת לגבר בציפייה שהוא ישתנה – אבל הוא לא. גבר נישא לאישה בציפייה שלא תשתנה – אבל היא כן. שיטות ויכוח לאישה תמיד יש את המילה האחרונה בכל ויכוח. כל דבר שגבר אומר אחרי כן הוא תחילתו של ויכוח חדש. איך לגרום שאנשים יפסיקו להטרידך שתתחתן דודות זקנות תמיד היו באות אלי בחתונות, תוקעות אצבע בצלעותיי ואומרות "עכשיו תורך". ההטרדה הפסיקה מאז התחלתי לעשות להן אותו דבר בלוויות
 

18 עודד

New member
לני רביץ היה גאה בזיכרון שלך!

לכל מי שאמר מה שאמר אז הנה המקור בספר ובנימה אופטימית זו של לני רביץ
 
למעלה