shaul כבר התייחס לאותה הצבעה באונסק"ו

Helio

New member
shaul כבר התייחס לאותה הצבעה באונסק"ו

ההצבעה עשתה הרבה רעש. רק שלא הבנתי דבר אחד - איפה רשום שהיא שוללת קשר של העם היהודי לירושלים? קראתי את ההחלטה ברוסית - לא קשה למצוא אותה - לא ראיתי דבר, או שכנראה אני לא מבין משהו. אודה אם תוכלו להתייחס.
מבקש להתייחס בנוסח במסמך עצמו.
 
היא לא שוללת.

מה שעצבן את הישראלים, זה שהטקסט משתמש בשמות הערביים של "המקומות הקדושים", שזה כאילו "מתעלם מהזיקה היהודית"

בטקסט עצמו דווקא כתוב שהמקום חשוב לשלוש הדתות.
 

Helio

New member
עד כמה שאני מבין סדר הדברים היה כזה:

לפני כ-3-4 חודשים פלסטינאים (אולי יחד עם איזו מדינה) הגישו הצעה - בעצם טיוטת ההחלטה שקיבלה אונסק"ו באוקטובר 2016.
לפני ההצבעה לתמוך או לא בהצעה הפלסטינאית ,נציג של ישראל רצה איכשהו לרכך את הנוסח וביקש להוסיף לנוסח משפט על הקשר המיוחד של העם היהודי להר הבית. בקשה של הנציג הישראלי נדחתה והוחלט מה שהוחלט.
אני לא יודע למה לא התקבל תיקון של ישראל, יכול להיות שהם ראו בזה התייחסות פוליטית לא רלבנטית או פשוט חשבו שזה לא רלבנטי כי ההצעה מדברת על דברים טכניים שקשורים לשימור של השטח - חזרה לסטטוס קוו מלפני שנת 2000, על עבודות מזיקות של רשות העתיקות בשטח של הר הבית, על חזרה שליטה לווקוף וכו', או בעצם חוסר רצון שהמקום יזוהה עם ישראל.
 
למעלה