select multiple

AdriAnV

New member
select multiple

אני מיצר בצורה אוטומאטית (ע"י סקריפט) תגי OPTION לרשימת בחירה המאפשרת בחירות מרובות:
<select name="frm_machinas" class="form" id="machinas" size="7" multiple>​
כל תג אופציה נראה כך:
<option value="339">item1</option> <option value="340" selected>item2</option>​
חלק מהפריטים בחורים (SELECTED) וחלק לא. הבעיה שלי היא שהדפדפן לא מראה את הפריטים הבחורים למרות שבSOURCE רואים שכתוב SELECTED. למישהו יש רעיון? חלק הקוד נראה כך:
<select name="frm_machinas" class="form" id="machinas" size="7" multiple="multiple"> <option value="171">103AV</option> <option value="433" selected>VS-81AYC</option> <option value="434">VS-81V</option> <option value="435">VS-81X</option> <option value="436"selected>VS-81YC</option> <option value="437">VS-84</option> <option value="154">VS-848</option> </select>​
האם זה קריטי עם תגי הOPTIONS מופיעים אחד אחרי השני במקום אחד מתחת לשני?
 
זה לא קריטי

זה פשוט כך יותר נוח למתכנת לראות
אני לא בטוח אבל נסה לכתוב בדרך התקנית, אולי זה יעבוד
‏selected="selected"‏
 
למעלה