RMS ושאר ירקות

moshicow

New member
RMS ושאר ירקות

האם ידועה לכם הנוסחה לחישוב RMS? רק אל תשכחו לפרט מה המשמעות של כל גורם בנוסחה תודה, משה
 
RMS=ROOT MEAN SQUARE

החישוב RMS (גם עבור אות חשמלי) הוא ביצוע ממוצע מתמטי(מכפלה של עוצמה בזמן), כך שהתוצאה המתקבלת היא ממוצע ההספק / עוצמה / זרם של האות. התוצאה היא אקוויוולנטית כך שאם נשים מתח DC בעל אותה עוצמה שחישבנו נקבל בדיוק את אותו ההספק. כיצד הדבר מבוצע? מבצעים חישוב של ממוצע בזמן של שטח האות. הכלי המתמטי לביצוע חישוב זה הוא "אינטגרל" בציר הזמן. החישוב מותנה בצורת האות. אם למשל האות הוא גל מלבני, אז עוצמת האות המקסימלי שווה לאות הRMS . לגל בצורת משולש עוצמת האות המקסימלי היא פי 2 מהערך הממוצע שלו. עבור אות סינוס / קוסינוס הערך הממוצע של מתח האות הוא 1 חלקי 1.414 משיא האות. (או במילים אחרות, אחד חלקי שורש 2) אוכל לאמר, שעבור אות מוסיקלי בהקלטה אופיינית, ערך הממוצע של האות נמוך בכ 16 DB מערכי השיא המוסיקליים. (כלומר, ערכי השיא גבוהים בערך פי 6 מערכו הממוצע של האות.) ולבסוף, ביקשת נוסחא אז הנה היא: V(RMS) = Integral [V(t)*d(t ותוסיף סגור סוגריים קטנות ומרובעות (אני לא הצלחתי..) פיני
 

moshicow

New member
טוב לדעת שיש מי שמבין ברזים הטכניים

גרידא. תודה רבה נ.ב. עם ידע כמו שלך לא רחוקה הדרך להתמחות בנושא האודיו :)
 

פוגל

New member
חשש לשגיאה

אני אומנם נותן לסקופ שלי לבצע את החישובים האלו לבד אבל ככל שזכור לי חישוב של RMS צריך להעשות על ריבוע האות בשל העובדה שהוא שלילי וחיובי לסירוגין, לאחר ביצוע האינטגל על ריבוע האות יש לבצע שורש כדי לחזור ליחידות הנכונות מכאן שמו( root mean square - RMS) אשמח עם מישהוא יאשש את התיקון
 
../images/Emo71.gif אכן שגוי

החישוב הנכון בשיטת האינטגרציה (מדויקת יותר אך פחות נפוצה): (1) אינטגרל על ריבוע המתח בפרק זמן T. (2) חלוקת תוצאת האינטגרל (1) ב-T (ממוצע). (3) שורש התוצאה מ-(2) נותן את תוצאת RMS. ובחישוב דיסקרטי: (1) דוגמים את המתח N פעמים, מסכמים את ריבועי המדידות. (2) מחלקים את תוצאה (1) ב-N (ממוצע). (3) שורש התוצאה מ-(2) נותן את תוצאת RMS. ובנוסחה: ( RMS = SQRT ( SUM (Vi^2) / N כאשר Vi הם ערכי מדידות המתח ו-N הוא מספר המדידות.
 
ועוד תוספת קלה:

במציאות קשה לשבת ולבצע אינטגרל על צורה. התיאוריה גם אומרת שכל גל מחזורי, (ואות שמע בעיקרו עונה לכך) ניתן לתיאור על ידי סכום של אותות סינוס טהורים = פירוק פורייה המפורסם. יש בסקופים ובנתחי אותות מצב שמציג את הפירוק הזה, וממנו המכשיר או האדם יכול לחשב שערך המתח של האות הוא שורש של סכום הריבועים של כל אחד מערכי המתח של הסינוסים הבודדים היוצרים את האות המורכב. דרך אגב RMS נכון רק לציון מתח. אין משמעות להספק RMS. כאשר מציינים זאת יש לפרש כמדידת המתח בגל סינוס טהור, על עומס התנגדותי, וחישוב הערך המתקבל של ההספק לפי המתח בריבוע מחולק בערך ההתנגדות. במקרה כזה ההספק המקסימלי יהיה תמיד פי 2, וההספק הרגעי המוסיקלי כ- 20 עד 30 אחוז יותר מה- RMS שצוין. יש שנוקבים ב- הספק CONTINUES, שזה יותר מדויק.
 

פוגל

New member
אם כבר אז מה זה PMPO?

שמפיק כל כך הרבה אנרגיה בלי להשתמש בחשמל
 
PEAK MUSIC POWER OUTPUT

לפי דעתי יש לכל מדידה משמעות,השאלה היא מה אנו מייחסים לאותה מדידה. נכון שאם אני מבצע השוואה לנושא הספק אזי היא חסרת משמעות נ.ב כך גם לגבי הספק ב-RMS-מבחינתי גם הוא חסר משמעות בנושא של השוואות בין מגברים.
 
למעלה