PROLACTIN למה צריך להיות ער שעתיים לפני הבדיקה?

PROLACTIN למה צריך להיות ער שעתיים לפני הבדיקה?

PROLACTIN - יש לעשות את הבדיקה לאחר שעתיים של ערנות לפחות. יש להתייעץ עם הרופא מתי לעשות את הבדיקה בזמן מחזור.
 
למעלה