Paranoid Android

ertert15

New member
Paranoid Android

זה נדמה לי או שבשיר יש עוד קול רובוטי כזה כאשר תום יורק שר? אם אני צודק מה הקול הרובוטי והכמעט לא נשמע הזה אומר בדיוק? הוא חוזר על הליריקה? תודה מראש
 
אכן יש קול נוסף...

רובוטי או איך שלא תקרא לו... הוא אותו קול מ"פיטטר האפייר" (רצועה 7 בדיסק)... הוא לא חוזר על הלירקה הוא פשוט אומר בין כמה שורות : I may be paranoid, but not an android
 
ידעתי על הספר אבל לא קשרתי

עם השם... בקיצור זה לא מה שהוא אומר ... בדקתי באתר שלהם.
 
למעלה